התפתחות העולם הגלובלי והקלות בה ניתן לפתח עסקים חובקי עולם, מאפשרים ליזמים ולאנשי עסקים רבים למצוא הזדמנויות נדל"ן בכל העולם ולבצע רכישות של נכסים גם למטרת חיסכון וגם למטרת השקעה. לעיתים ישנה חובה לרכוש את הנדל"ן באמצעות חברה מקומית ולעיתים חובה כזו אינה קיימת, אך עדין כדאי לחשוב על היתרונות של הקמת חברה זרה לטובת אחזקת המבנה.

בעלות על נדל"ן בחו"ל באמצעות חברה זרה, יכולה ליצור יתרונות מיסוי רבים הכוללים: הימנעות חוקית ממיסוי בגין רווחי הון, ירושות והעברת נכסים.

לדוגמא: כשחברה זרה בבעלות תושב, שאינו אנגלי, רוכשת קרקע באנגליה למטרות השקעה ומוכרת אותה לצד שלישי, ההון שנובע מאקט המכירה אינו חייב במס באנגליה.

באמצעות תכנון חכם של המימון, שימוש בחברות זרות יכולה להוריד משמעותית את שיעור ניכוי המס במקור לגבי הכנסות משכירות והכנסות צדדיות נוספות.

לפרטים על רישום חברה זרה בחו"ל לטובת נכסי נדל"ן – פנו אלינו