אנשי עסקים וחברות זרות, מרבים להחזיק בהשקעותיהם באמצעות "חברת אחזקות" שיכולה להיות בבעלות מלאה או בבעלות משותפת עם חברות בנות או חברות הקשורות לתחום ההשקעה. על-מנת לבצע תכנון מס יעיל ונכון, ולהקטין את חבות המיסים אותם יש לשלם למדינה, משתמשים אנשי העסקים בחברות Offshore במגוון מדינות מס מופחת, או מדינות עם מיסוי אפסי המוכרות לציבור בשם "מקלטי מס".

חברות אחזקה המוקמות במקלטי מס יכולות להגיע לתשלום מס נמוך מאד (עד כדי 0% חברות במדינות קטנות) גם בשל החוקים המקומיים, וגם באמצעות ההסכמים למניעת כפל מס (הסכמי DTA) הקיימים בין מדינות בעולם. חברות האחזקה יכולות לצבור נכסים ורווחים פטורים מתשלום מס כל עוד בעלי חברת האחזקות עומדים בכל התנאים של רשות המיסים בישראל.

חברות אחזקה בחו"ל משמשות לאחזקות נדל"ן בחו"ל (קניונים, בנייני מגורים, בניינים מסחריים וכדומה) ובמקרים של השקעות מרובות במגוון אפיקי השקעה. השימוש בחברת אחזקות מאפשר ניהול נוח יותר מבחינה חשבונאית ולכן זוהי שיטה אהובה על רואי חשבון של תאגידים.

אחת הדוגמאות הנפוצות לשימוש בחברת אחזקות מתקיימת כאשר חברה גדולה מעוניינת להשקיע בחברה אחרת, במדינה שאין לה הסכם למניעת כפל מס מול המדינה הרלוונטית, נהוג להקים חברת חוץ, באזור עם הסכמי המס המתאימים, כדי שזו תשמש כחברת ביניים ותשיג את החיסכון בחבות המס. דוגמא למדינה בה פתיחת חברה שכזאת תהיה אפקטיבית היא: קפריסין, לה אמנות למניעת כפל מס, מול מדינות רבות.
לפרטים נוספים על הקמת חברת אחזקות, פנו אלינו