GmbH:

הגרסא השוויצרית, הגרמנית והאוסטרית לחברה בע"מ.

FATCTA:

חוק פדראלי של ממשלת ארה"ב (ראשי תיבות של Foreign Account Tax Compliance Act) המחייב כל אזרח אמריקאי לדווח על כל חשבונות הבנק שלו. ומחייב בנקים זרים לדווח לרשות המיסים בארה"ב על חשבונות בנק של אמריקאים בבנקים שלהם. בנקים שיסרבו לעשות זאת, יהיו כפופים לקנסות ענק וסנקציות מצד ארה"ב.

"אונשור" (Onshore):

מעבר לפירוש המילולי, בגבולות המדינה, הכוונה היא למדינה או תחום שיפוט, בהם אדם פרטי, חברה או כל ישות חוקית אחרת, נחשבים לתושבים לצורכי מס.

"אופשור"/מעבר לים (Offshore):

מעבר למשמעות המילולית של המונח, שהיא מחוץ לגבולות המדינה ( מילה נרדפת לביטויים: זר, רב לאומי, גלובאלי, בין לאומי וכד'), הכוונה היא מחוץ לטווח של רשויות המס במדינה/תחום שיפוט.

אזורי סחר חופשי (Free Zones):

זהו אזור, המקבל מהמדינה המחזיקה בו, מעמד מיוחד אשר מקנה לו מעמד מס שונה מזה המונהג בשאר שטחי המדינה. מדינות רבות כוללות בשטחים אלו נמלים אשר ניתן לייבא דרכם סחורות ללא חבות מס כלשהי. המטרה באזורים אלו היא לעודד פעילות סחר בין לאומית אם לייצוא ואם לייבוא ע"י הפחתת המסים. בד"כ שימוש באזורי סחר, נעשה ע"י מדינות בעלות שעור מס גבוה, אך ניתן למצוא דוגמאות לאזורים מסוג זה גם בטריטוריות המשמשות כמקלטי מס.

אמנה/הסכם למניעת כפל מס (Double Taxation Agreemen/ Double Tax Treaty):

הסכם בין שתי מדינות, שמטרתו למנוע חיובו של אדם במס בשתי המדינות, כל אחת בנפרד, בגין אותה פעילות או אותו אירוע.

אפוטרופוס (Custodian):

בנק, מוסד פיננסי, או כל ישות אחרת, אשר יכולה לנהל או לפקח במשמורת על נכסים של אנשים או חברות אחרים.

אפוסטיל (Apostille):

מסמך ציבורי אותנטי המשמש כאסמכתא. אישור זה ניתן בהתאם לסטנדרטים שקבעה אמנת האג בשנת 1961. בהתאם לאמנה, מסמך שאושר באחת מהמדינות החברות בה, באמצעות אפוסטיל, יקבל אישור, גם בשאר המדינות החברות באמנה וזאת ללא צורך בהליכים נוספים.

בדיקת נאותות (Due Diligence):

תהליך אותו מקיימת חברה, בד"כ לפני הנפקה, אשר כולל ניתוח התכנית והמבנה העסקי של החברה, יכולותיה הפיננסיות, רמת הסיכון שבפעילותה, יכולותיהם של הבעלים ואמינותם, פוטנציאל עתידי וכד'. שיכלול הנתונים הללו מהווה את הבסיס להערכת שווי החברה.

בסיס קבע (Permanent Establishment):

מושג משפטי אליו מתייחסת מדינה, בכל הקשור למיסוי פעילות מסחרית המתבצעת בתחומה, על ידי אדם המתגורר או חברה המאוגדת מחוץ לטריטוריה שלה.
התייחסות המדינה לסוגיה זו, מושפעת בדרך כלל, מאמנות למניעת כפל מס ומההגדרה הבין לאומית של ה- O.E.C.D לנושא. יחד עם זאת, אין התייחסות קבועה ומוגדרת בעניין, שאומצה. לא בנושא האמנות למניעת כפל מס ולא בנושא ההכרה של תחומי השיפוט השונים, אשר יבוא לידי ביטוי בחוקי המס שלהם.

דיבידנד (Dividend):

הרווח של החברה בניכוי מס, שמחולק לבעלי המניות. כל מניה מזכה את בעליה בסכום שנקבע בהתאם לגובה הרווח ולמספר המניות של החברה.

דירקטור נאמן (Nominee director):

אדם או ישות הפועל כדירקטור הרשמי של חברה. תפקידו, בדרך כלל, לחתום על מסמכים, הלוואות וכד', כאשר הסמכות הניהולית של החברה היא בידי הבעלים או נציג מטעמם.

דראפט (Draft):

מסמך חתום, אותו מעביר צד אחד לצד שני ובו דרישה להעברת סכום כסף לצד שלישי במקום ותאריך מוגדרים.

הון זר (Offshore Fund):

קרן משותפת, המציעה את מניותיה לאנשים שאזרחותם שונה מזו של המדינה שבה התאגדה.

הלבנת הון (Money Laundering):

הליך שמבוצע על ידי גורמים קרימינאליים. בסופו הון ונכסים, שהושגו בדרכים לא חוקיות, נראים כחוקיים. הליך זה נעשה באמצעות ניתוב הכספים, דרך רשת של בנקים ועסקים, שמסתירים את מקורם.

השקעה משותפת (Joint Venture):

סוג של שותפות עסקית הכוללת שותפות בסיכונים וברווחים, בין שני ארגונים ויותר שבסיס כל אחד מהם בארץ אחרת. ההון המושקע בשותפות זו, נקרא השקעה משותפת.

התאגדות מחדש (Corporate Redomiciliation):

תהליך בו חברה מעבירה את כתובתה ממדינה אחת, בה התאגדה ונרשמה, למדינה אחרת, אך שומרת על מעמדה וזהותה המשפטיים.
קיימות מספר ארצות Offshore, המאפשרות לבצע את התהליך הזה.

זכאי קצבה (Annuity):

האדם שזכאי לקבלת קצבה מתוקף הסכם. הוא מקבל תשלומים באופן קבוע ובהתאם למה שהוגדר בהסכם הקצבה. בד"כ מדובר בהסכם שנמשך עד ליום מותו של הזכאי.

חברה בין לאומית (IBC – International Business Corporation):

חברה בין לאומית טיפוסית, מנהלת את עסקיה מחוץ לגבולות המדינה בה היא רשומה. מתוקף פעילותה מתאפשר לה לקיים פגישות בין המנהלים והעובדים בכל מדינה ברחבי העולם, להחזיק במספר בלתי מוגבל של חשבונות בנק וסוגי מטבע ולהנפיק מניות למוכ"ז תחת תנאים מסוימים, המשתנים בין מדינה למדינה.
חברה בין לאומית מעניקה לבעליה פרטיות מקסימאלית והטבות משמעותיות במס המקומי.

חברה זרה (Non-Resident Company):

חברה הנחשבת בתחום השיפוט, בו התאגדה, כחברה זרה. מעמדה זה, מקנה לה יחס שונה מצד הרשויות, בכל הקשור למיסוי ושינויי שליטה.

חברה פטורה (Exempt Company):

חברה הזכאית, במדינה בה היא הוקמה, לפטור ממס מתוקף התאמתה לרגולציה כלשהי, מכונה חברה פטורה.

חברה רדומה (Dormant Company):

חברה שאיננה פעילה. מדובר בחברה לכל דבר, יש לה שם רשום, מסמכי התאגדות וכד' , אך אין לה פעילות או מחזור מסחרי.

חברה שקופה (LLC – Limited Liability Company):

יצור כלאיים בין חברה לשותפות.
גוף זה נהנה משילוב היתרונות ששני סוגי עסקים אלו יכולים להציע. LLC נהנית מהטבות מס וגמישות אופרטיבית, שמעמד של שותפות מקנה לה וכל זאת כשהיא פעילה כחברה לכל דבר עם אחריות בעלים מוגבלת שמסופקת להם עפ"י חוק.

חברה שקופה (LLP – Limited Liability Partnership):

גרסא של חברה שקופה (LLC).
שימוש בגרסא זו, נפוץ בקרב שותפים מקצועיים, כמו עורכי דין, רואי חשבון וכד'.

חברת "אופשור" למסחר (Offshore Trading Company):

חברה המאוגדת במדינה זרה ופעילותה העיקרית היא קניית סחורות מיצואנים של מדינות זרות ומכירתן ליבואנים במדינות זרות אחרות.
תהליך מסחר זה כולל העברת הסחורות מהמוכר במדינה אחת לקונה במדינה האחרת, מבלי שזו תעבור, בשלב כלשהו במדינה בה התאגדה חברת ה"אופשור" למסחר. החברה אחראית לניהול הפעילות המסחרית הזו, תיעוד המסמכים של התהליך, אדמיניסטרציה ופעילות פיננסית יום יומית.

חברת "אופשור" פיננסית (Offshore Finance Company):

חברה המאוגדת במדינה זרה, כמעט תמיד במקלט מס, ופעילותה היא אספקת שירותים פיננסיים כגון: הלוואות מט"ח במטבע היורו ובשווקי האיחוד, הלוואות בחו"ל ובשער הדולר או מטבעות מובילים אחרים.
באופן כללי החברות הללו מוקמות, כדי לספק את הצרכים של בעליהן, חברות האם או חברות קשורות ולמעשה מספקות למפיציהם וסוכניהם את צרכיהם הפיננסיים מעבר לים.

חברת אחזקות (Holding Company):

חברה שפעילותה מוגבלת לניהול ואחזקה של השקעות ונכסים ואינה מקיימת פעילות עסקית ומסחרית רגילה.
הדרישות שעל חברה לעמוד בהן, על מנת להיחשב כחברת אחזקות, מגוונות ומשתנות ממדינה למדינה.
חקיקה נרחבת בעניין זה, ניתן למצוא במדינות כמו: ליכטנשטיין, לוקסמבורג והולנד.

חברת אחזקות זרה (Offshore Holding Company):

חברה המאוגדת במדינה זרה ושולטת בסניף/חברת בת אחד/ת או יותר של החברה. היא מנהלת בפועל את החברה אחראית לתחום האדמיניסטרטיבי ולשאר שירותים. הסניפים/חברות בנות ממוקמים מחוץ למדינה בה מאוגדת חברת האם.

חברת נאמנות (Nominee Company):

חברה שמוקמת לצורך החזקת נכסים וביטחונות עבור ישות אחרת או מספקת דירקטור/מנכ"ל נאמן ללקוחותיה עבור חברותיהם.- צפו בדף

חיובים שנתיים (Annual Fees):

דמי תשלום קבועים ונמוכים יחסית, אותם נוהגת לשלם חברה זרה (Offshore), ברמה שנתית, לשלטונות האזור השיפוטי, בו התאגדה ובו היא רשומה ולסוכן הרשום שלה באותה מדינה.

ייפוי כוח (Power of Attorney):

מסמך המאשר לאדם לפעול בשמו של אחר.

כתובת מגורים (Domicile):

המקום אותו הגדיר אדם כביתו הקבוע. לעתים כתובת זו אינה משמשת כביתו הנוכחי אך הוא מתכוון לשוב אליה, כמו במקרה של מגורים בחו"ל בעוד כתובת המגורים נמצאת בארץ המקור.
ישנן אזורי שיפוט בהם כתובת מגורים היא כזו שבה התגורר אדם לאורך זמן או שהיא ממוקמת באזור בו התאגדה החברה.

מוטב (Beneficial owner – Beneficiary):

אדם או ישות משפטית, אשר זכאים לרווחים מנאמנות או של חברה, מתוקף התנאים שנקבעו בהסכם הנאמנות.

מזכר/פרוטוקול (Minutes):

תקציר ההליכים של פגישה, ועידה, כנס וכד'.

מניות למוכ"ז (Bearer Shares – Bearer Share Certificate):

סוג של מניות שאינן נושאות את שם בעליהן, לא באישור המניה עצמו ולא בספרי החברה. מניות אלו מבטיחות שליטה רק למי שמחזיק בהן פיזית.
היתרון במניות למוכ"ז, הוא שמירה על פרטיות וסודיות גם במקרה של העברת בעלות.
החיסרון במניות למוכ"ז הוא בביטחון הנכס. במקרה של אובדן המניות הללו, קשה מאד להוכיח בעלות על חברה.

מניות רגילות (Ordinary Shares):

הסוג הנפוץ של מניות. כל מניה מזכה את המחזיק בה, בזכויות זהות לשאר המחזיקים בשאר המניות. למחזיקים בהן יש את הזכות להצביע בישיבות ולקבל דיווידנדים, אשר משתנים בהתאם לרווחיות החברה. מחזיקי המניות הרגילות, הם למעשה בעלי החברה.

מסמך התאגדות (Memorandum of Association – Charter):

מסמך ההקמה הראשוני של החברה. חייב להיות מאושר ע"י רשם החברות יחד עם תקנון החברה.
המסמך כולל: שם חברה, כתובת של משרד החברה, חובות וזכויות, הון החברה והצהרה על עירבון מוגבל.

מקומי (Local):

אדם שכתובת מגוריו נמצאת בתוך אזור השיפוט של מדינה מסוימת, מוגדר באותה מדינה כמקומי.

מקלט מס (tax haven):

אלו מדינות ומרכזים פיננסיים המציעים לאזרחים מכל העולם את האפשרות לפתוח בתחומם חברה זרה, וליהנות מהטבות מס ייחודיות שיכולות להגיע גם לתשלום של 0% מס עבור הרווחים של אותה חברה. מקלטי מס לרוב ממוקמים במדינות קטנות ומזעריות המשתמשות בחברות אופשור כמנוף לכלכלה המקומית. – צפו בדף

מרכזי "אופשור" (Offshore Centers):

מדינות ותחומי שיפוט, בדרך כלל, איים קטנים, חסרי אמצעים ליצירת רווחים, אשר מתמחים באספקת שירותים פיננסיים. מרכזים אלו מתמקדים בשירותים למשקיעים זרים ומציעים מדיניות מיסוי נוחה יותר מזו המקובלת בארצם, בכל הנוגע למסחר והשקעות בין לאומיים. יתרונות נוספים מהם נהנים במרכזי מס הם: סביבה חוקתית נוחה, סודיות בנקאית גבוהה ושמירה על פרטיות .

משרד אדמיניסטרטיבי (Administrative Office):

המשרד האדמיניסטרטיבי ממוקם בד"כ מחוץ למדינה בה נמצאים הסניף הראשי או חברת האם או מחוץ למדינה בה מתקיימת הפעילות העיקרית של החברה.
למשרד האדמיניסטרטיבי מס' תפקידים מרכזיים:

  • תיאומים של הפעילות האזורית והבין לאומית של החברה.
  • אספקת שירותים שונים בעיקר בנושאים הפיננסיים, הנהלת חשבונות וניתוחי שוק למיניהם עבור ההנהלה.
  • מהווה זרועה ביצועית של החברה, לדוג': בפעילות שיווקית.

מדינות אשר גובות אחוז מס גבוהה מהחברות הפעילות בתחומן, כמו: בריטניה, צרפת, בלגיה ודנמרק, נוטות לעתים, לבצע הקלות במס למשרדים אדמיניסטרטיביים בעלי פעילות בין לאומית.

סודיות בנקאית (Bank Secrecy):

ברוב המדינות, אחד מתנאי היסוד במערכת היחסים בין הלקוח לבנק, היא שמירת סודיות מצדו של הבנק בכל הקשור לפעילותם של לקוחותיו. צוות העובדים בבנק נדרש, בד"כ, לחתום על הצהרה לשמירת סודיות בכל הנוגע לעסקי הבנק ומכאן גם לפעילות הלקוחות שפועלים בו.
בבנקים רבים, השימוש במס' חשבון, נעשה כדי להפחית ככל האפשר, את מספר העובדים אשר יודעים את זהות בעל החשבון ואת שמו.
ישנן מדינות, כמו שוויץ ואיי קיימן, אשר בהן הפרה של הסודיות הבנקאית, נחשבת לעבירה פלילית.
רק במקרים של הונאות למיניהן, הלבנת הון וסמים מחויבים הבנקים, בכל רחבי העולם, לחשוף מידע על הלקוח וגם זאת רק מתוקף צו של בית המשפט המקומי ואשר מתקבל לאחר הצגת ראיות חותכות המוכיחות פעילות פלילית בעלת המאפיינים שצוינו לעיל.

סוכן רשום (Registered Agent):

אדם או ישות, המוקצים לפי מסמכי ההתאגדות של החברה, לייצג את החברה במדינה או תחום השיפוט, בהם התאגדה. הסוכן הרשום מספק בדרך כלל כתובת למשרדי החברה ומשמש כאיש קשר מול השלטון המקומי. מתוקף זאת הוא זה שמקבל את הניירת הנוגעת למיסוי ושאר הודעות ודברי דואר עבור החברה אותה הוא מייצג.

צו / חוק חברות (Companies Act or Ordinance):

חוק המיושם במדינות הנחשבות כ"מקלטי מס", בעיקר באזור הקריביים.
מעניק לחברה רישום כחברה עסקית בין לאומית (IBC) פעילה.

קצבה (Annuitant):

במהותה מהווה הקצבה השנתית חוזה ביטוחי. החוזה מגדיר את התשלומים (קבועים מבחינת גובהם ותדירותם) עבור האיש שזכאי להם. בד"כ מדובר באדם שפרש מעבודתו לפנסיה.
משתמשים במונח זה גם במקרים של הלוואה, כאשר הוסכם על התקופה להחזרתה בתשלומים. בהסכם מוגדר כמה אחוז מהווה כל תשלום מסך ההלוואה.

קרן גידור (Hedge Funds):

קרן ספקולנטית המנהלת את הונם של משקיעים פרטיים.
בארה"ב קרן גידור תיחשב ככזו, רק אם מספר המשקיעים בה עולה על 100.

קרן משותפת (Mutual Fund):

השקעה שמבצעת חברה לצורך הנפקת מניות לציבור. נפוץ בעיקר בתחומי שיפוט בהם המיסוי נמוך.

שותפות (Partnership):

השותפות הינה אמצעי יעיל, לביצוע תכנון מס. בתחומי שיפוט מסוימים, זוכה השותפות, ליחס דומה לזה של חברה. בכל מקרה, גם בתחומי השיפוט, בהם לא מקבלת השותפות מעמד דומה לזה של חברה, הדרישות המתייחסות למבנה השותפות, רישומה, אזרחות ו/או מקום המגורים של השותפים, אחריות מוגבלת איסורים על פעילות וכו', נבחנים כל מקרה לגופו, בהתאם לחוק המקומי ודרישותיו בנוגע לשותפות מקומית.

תעודת התאגדות (Certificate of Incorporation):

תעודה המאשרת את התאגדותה של החברה או ישות חוקית אחרת ורישומה מול השלטונות. התעודה כוללת מידע בסיסי על החברה כגון: שם החברה, תאריך ומקום הרישום, מס' ח.פ וכד'.

תעודת נציג מקומי (Certificate of Incumbency):

אישור רשמי, המונפק ע"י הרשויות או רשם החברות של המדינה בה רשומה החברה, המצהיר על האנשים הרשומים בו, כי הם מנהלי החברה.

תעודת תקינות (Certificate of Good Standing):

אישור רשמי הניתן לחברה ע"י הרשויות ובו הצהרה על קיומה של החברה ועל עמידתה בדרישות החוק המקומי (תשלום במועד של אגרות שנתיות, מס מקומי, הגשת דו"חות כספיים, במקומות מסוימים, וכו').

תקנון חברה (Articles of Association):

תקנון זה מאגד את הזכויות והחובות של החברים בחברה. הוא עוסק בענייניה הפנימיים של החברה כגון: פגישות כלליות, ישיבות מנהלים, אישור והעברת מניות, חלוקת רווחים, ביקורת ספרי החשבונות וכד'.