חברות העוסקות בתחום הכספים, מוקמות פעמים רבות, באזורי מס מופחת בכדי לרכז את ניהול הכספים.

תשלומי ריבית מחברות הקבוצה, עלולים להיות ממוסים בניכוי מס במקור, אך מיסים אלו שונים במהותם מהמיסים השוטפים. תשלומי הריבית יכולים להירשם כהוצאה לצורך מס וכך צירוף הריביות המשולמות לחברת החוץ יוצר חיסכון במס.

חברות גדולות רבות, בוחרות להקים חברות חוץ באזורי מס מופחת לצורך תקבולי הדיבידנד המצרפיים מהחברות הבנות שלהן. אקט זה מהווה חסכון מקסימאלי בהוצאות המס של הקבוצה.

במקרים רבים אחרים, משמשות חברות החוץ לרכישת גופים זרים, מבנים בין לאומיים של תאגידים, נדל"ן השקעות ופרויקטים אחרים. במקרים של מדינות הסובלות מאי ודאות פוליטית או כלכלית, תאגידים רבים יעדיפו להעביר את בסיסי הפעילות והבעלות על נכסיהם לאזור מס מופחת ובכך, למעשה יצמצמו את רמת הסיכון על פעילותם זו. דוגמאות טובות לכך חברות בלוקסמבורג וברמודה.

חברות זרות רבות מגייסות כספים באמצעות הלוואה או הנפקת אג"ח. זוהי למעשה, דרך נוספת להורדת שיעור ניכוי מס במקור על תשלומי הריבית. דוגמא טובה לכך היא אנגליה, אשר ממסה בניכוי מס במקור על ריבית, המשולמת לתושבים זרים או תאגידים זרים. במקרים אלו, בכל אופן, חשוב להימנע מכפל מס.