קבוצת Company Express מעניקה ללקוחותיה שירותי ניהול משרד בחו"ל הכוללים:

  • הכנה והגשה של דוחות מס בזמן אמת.
  • הצגת הדוחות המבוקרים בפני רשויות החוק והמס, כנדרש על פי החוק המקומי.
  • הגשת מסמכים לקבלת רישיון עסק.

שירותי ניהול משרד (או מזכירות) בחו"ל, הינם חיוניים במדינות מסויימות בהם

בחו"ל
שירותי מזכירות בחול

יש צורך בהגשת דוחו"ת למוסדות המדינה ובמקרים בהם לקוחות בעלי חברות אופשור בחו"ל, מעוניינים לנהל פעילות אמיתית מחו"ל.

לקוחות שישתמשו בשירותי המזכירות בחו"ל שלנו, יכולים להיות בטוחים שכל הדוחות יוגשו בצורה המדוייקת והנכונה, ללא עיכובים וללא קנסות.

המומחים של חברת Company Express יעזרו לכם בהכנת הודעות הדירקטוריון ובעלי המניות, להחליף וועד דירקטורים ובעלי מניות, לבצע שינויים בתזכירים ובתקנון של החברה, ולהכין פרויקטים וגרסה סופית של מסמכים להגשה במדינת היעד. לקוחותינו יכולו להזמין כל מסמך אחר או תעודה של החברה בכל זמן שיצטרכו שתגיע ישירות לכתובת הלקוח.

שירותי מזכירות בחו"ל מאפשרים עבודה נוחה ויעילה של פעילות החברה – לפרטים נוספים, פנו אלינו