קרנות הינם כלים משפטיים המוקמים בתצורות שונות לטובת הגשמת מאווים של מייסדי הקרן שיכולים להיות אנשים פרטיים, או חברות. מייסדי הקרן מחויבים למסמך הגדרות הקרן (או תקנון) שנכתב בעת רישום הקרן וברוב המקרים, חשוף לעני הציבור הרחב.רישום חברה זרה

הוראות לכתיבת תקנון לקרן, שונות ממדינה למדינה ומעוגנות לרוב בחוק החברות של אותה מדינה. ברוב המקרים תוכן התקנון של קרן חייב להתאים לדרישות הגיוניות וסבירות לביצוע, להגדיר פעילות חוקית ומוגדרת בזמן. ברוב המקרים ניתן להגדיר זמן בלתי מוגבל לפעילות הקרן ולציין במפורש אם סוג הפעילות של הקרן הינו למטרת חיסכון, מטרת פעילות מסחרית או שילוב של השניים.

בעבר, שימוש בקרנות בחו"ל היה בעיקר נחלתם של משפחות עשירות ואצולה אירופאית שניצלו את חוקי הקרנות במדינות ניטראליות כמו שוויץ וליכטנשטיין, לשמירה על נכסים והעברתם מדור לדור באמצעות צו ירושה מובנה. כיום, ניתן לרשום קרנות גם אם אינכם שייכים למשפחת אצולה וקרנות אף מספקות הגנה נוספת על נכסים במקרים מסוימים בהם אין חובה לציין מיהם הנהנים של הקרן.

שימוש נכון בקרנות, יוצר בן כלאים משפטי הנהנה מהיתרונות של חברה בע"מ מצד אחד, ומהיתרונות של נאמנות Trust מצד שני.

שימושים נפוצים לקרנות בחו"ל:

  • פתיחת קרן לניהול תיקי השקעות.
  • רישום קניין רוחני תחת קרן.
  • פתיחת קרנות לניהול הפקדות מחו"ל.
  • רישום קרן לטובת צו ירושה או פוליסות ביטוח.
  • רישום קרנות לאחזקה וניהול נדל"ן והכנסות מלכ"ר.
  • רישום קרנות לאחזקת חפצי אמנות ו/או לשימושים פילנתרופיים.
  • שימושים נוספים אחרים.

ברוב המקרים, רישום קרנות בחו"ל ידרוש ממייסד הקרן להגדיר את "מועצת הניהול" של הקרן ( Council) שבה יכהנו מנהלי הקרן שמטרתם העיקרית תהיה להגשים את מטרת הקרן ומטרותיו של המייסד. במדינות מסוימות, ניתן לרשום "חבר מועצה" בודד במועצת הקרן.
בחלק מהמדינות ידרשו לרשום גם "שומר" Protector לקרן, שתפקידו העיקרי הינו לנקוט צעדים לווידוא פעולת מועצת הקרן וחבריה בהתאם למטרות הקרן.

לפרטים נוספים על הקמת קרנות בחו"ל – פנו לנצגינו