בעשור האחרון סינגפור חיזקה את מעמדה כ"שוויץ של אסיה” והפכה למעצמה פיננסית, שמושכת אליה אנשי עסקים וחברות רבות. ישראלים רבים, בעלי עסקים ופרטיים, בוחרים במדינה זו כיעד פיננסי מועדף מסיבות הבאות:

 • סינגפור נחשבת למדינה יציבה כלכלית ופוליטית.
 • רוב מוחלט של האוכלוסייה שולט טוב בשפה האנגלית.
 • כוח האדם בסינגפור נחשב לאיכותי וקפדן בדברים הכי קטנים, אופי המתאים לבנקאים ובנקאות.
 • עסקים רבים הפועלים במזרח הרחוק ובעיקר בסין ייהנו מנוחות מרבית בפעילות באמצעות חשבון בנק בסינגפור.

בסינגפור ניתן למצוא נציגויות של כל הבנקים המובילים בעולם וגם של בנקים קטנים ובנקים מקומיים.

מסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון בסינגפור:

 •  טפסי פתיחת חשבון בנק מטעם הבנק חתומים על ידי בעלי החברה בסינגפור.
 • פרוטוקול ישיבת דירקטוריון עם החלטה על פתיחת חשבון בבנק זה בסינגפור.
 • מסמך בקשה לפתיחת חשבון עם רשימת כל מורשי החתימה בחשבון (ברב הבנקים קיים טופס מיוחד לכך).
 • מסמך התאגדות חברה, חתום על ידי מזכיר החברה או דירקטור.
  דו"ח מרשם החברות עם פירוט מצב החברה, כולל בעלי המניות, המנהלים ומזכיר החברה. המסמך חייב להיות חתום ע"י אחד המנהלים או מזכיר החברה.
 • תזכיר החברה חתום ע"י מזכיר החברה או על ידי אחד הדירקטורים.
  העתקי דרכונים ומסמכים להוכחת כתובת של בעלי מניות, מנהלים, בעלי זכות חתימה, נהנים ונאמנים.

כל המסמכים חייבים להיות נאמנים למקור.

* שימו לב כי רב הבנקים יבקשו מנציג החברה להגיע אישית לבנק לחתימה על המסמכים, אך ישנם בנקים שיסכימו לשלוח את המסמכים לחתימה בסניף הקרוב אליכם או לקבל מסמכים שנחתמו לפני נוטריון.

כפי שניתן לראות, להבדיל ממדינות רבות אחרת, בסינגפור נדרשים לא מעט מסמכים לפתיחת חשבון עסקי, מומלץ לפנות לנציגינו לליווי בתהליך פתיחת החשבון.

2 נקודות למחשבה:

 • ברב הבנקים נדרשת הפקדה מינימאלית בעת פתיחת החשבון, הסכומים יכולים לנוע בין כמה אלפי דולרים לבין כמה מאות אלפי דולרים.
 • רב הבנקים ידרשו יתרה מינימאלית בחשבון. גובה היתרה משתנה מבנק לבנק.