האיחוד האירופאי דן בימים אלה על טיוטת הוראה בנושא גובה המע"מ במדינות האיחוד. לפי ההוראה הנ"ל,  בכל המדינות החברות באיחוד, יחול שיעור מע"מ מינימלי שיעמוד על סך של 15 אחוזים לפחות.
בהעדר חקיקה, תבוטל ההגבלה הזמנית החל מיום 1 בינואר 2018, ותאפשר למדינות האיחוד להוריד את גובה המע"מ לרמה הנוחה להם. ההגבלה נועדה למנוע תחרות מס אגרסיבית בין מדינות בתחום המע"מ.

כיום, שיעור המע"מ הנמוך ביותר באיחוד האירופאי הוא בלוקסמבורג, והוא עומד על 17% (בדומה לישראל). הוא הועלה מ -15% לאחר ה -1 בינואר 2015, על מנת להתאים את המע"מ למע"מ הנהוג באיחוד האירופי על שירותים, טלקומוניקציה ושירותים אלקטרוניים אשר מסופקים לבית הלקוח. כיום אזרחים רבים באיחוד האירופי מזמינים טובין באמצעות האינטרנט במדינות אחרות באיחוד בהם המע"מ נמוך יותר ונהנים מתשלום נמוך יותר עבור אותו מוצר. המהלך של קביעת ערך מינימלי אחיד, נועד בין היתר למנוע תחרות מס אגרסיבית בין מדינות האיחוד עבור חברות אשר מספקות שירותים וטובין עד בית הלקוח במדינות שונות ברחבי האיחוד.

הדיונים על הוראת גובה המס, אשר ימשכו עד 13 לפברואר 2018, כוללים דרישה של מועצת האיחוד האירופי לתיקון הנחיית מס קודמת (2006/112/EC) על מערכת מע"מ משותפת שהתייחסה לחובה לכבד מע"מ סטנדרטי מינימלי באירופה.

הגבלות על המע"מ באיחוד האירופי הושתו לראשונה באופן זמני בשנת  1996 ותוקפן הוארך כל פעם מאז. ההגבלה החדשה שמטרתה לקבע את ערך המע"מ בכל המדינות, מגיעה דווקא עכשיו בעקבות התפשטות ברכישות באינטרנט ובעקבות סקר רחב שהראה כי אנשים מעדיפים לקנות איפה שזול להם יותר ואין להם חשיבות לארץ המוצא של המוצר.

הצעה זו היא חלק בפיתוח משטר מע"מ סופי עבור האיחוד האירופי, אשר יתרכז במיסוי במקומו של הצרכן. לטענת הוועדה ראוי, כחלק מתהליך פיתוח משטר זה, לקבוע שיעור מע"מ מינימלי קבוע של % 15 עבור כל מדינות האיחוד.