ממשלת הולנד מציעה להטיל מס זמני נוסף על הימורים, שיהיה חלק מהרגולציה החדשה בשוק ההימורים בשנה הבאה.
הצעת חוק הימורים מרחוק (הקשורה גם לאתרי אינטרנט והימורי אונליין) אמורה לפתוח את שוק ההימורים ההולנדי לחברות הימורים זרות, אשר מציעות הימורים מרחוק. אך הממשל מדגיש כי מס בגובה 29% יוטל על הכנסות ברוטו מהימורים מקוונים. זהו מס זהה למס שמשלמות חברות הימורים פיזיות הקיימות במדינה.

בתקציב הממשלה לשנת 2018, עליו הוכרז לאחרונה, ישנו מס נוסף בגובה 1.1%, אשר הכנסותיו מיועדים לכיסוי עלויות היישום של החקיקה החדשה.

לפי התוכנית הממשלתית, המס הזמני הנוסף יוטל רק כאשר החקיקה תכנס לתוקפה ב-1 ליולי 2018. המס הזמני יהיה תקף לתקופה של 6 חודשים בלבד, עד 1 לינואר 2019.

הצעת חוק הימורים מרחוק אושרה ע"י הבית התחתון של הפרלמנט בחודש יולי 2016 לאחר עיכובים רבים. אך עדיין קיימת אי-ודאות מסוימת בעניין יישום החוק החדש, אשר טרם אושרה ע"י בית העליון של הפרלמנט.