נשיאות הארגונים העסקיים בישראל, הזמינה סקר הבודק את ההתנהלות של מדינות OECD בנוגע לחובת דיווח של נישומים על ייעוצי מס ותכנוני מס שקיבלו. סקר זה הוזמן בשל היוזמה החדשה של הממשלה להעביר בחוק ההסדרים הצעת חוק הדורשת מנישומים שקיבלו ייעוץ מס וביצעו תכנון מס, לדווח על כך לרשות המיסים. לטענת הארגונים העסקיים בישראל, הצעת חוק זו היא מרחיקת לכת וחורגת מעקרונות מקובלים בעולם הקבילים ע"י ארגון ה OECD.

הסקר שביצעה חברת לקסידייל, מצביע כי ישראל חורגת במידה משמעותית מנהלי הדיווח המקובלים בעולם ולמעשה מפלה לרעה ישראלים. שרגא ברוש, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים בישראל, הודיע כי ילחם לביטול הצעת החוק הזה ויעשה כל מה שנדרש כדי להסביר למקבלי ההחלטות שתכנוני מס הם לגיטימיים ולא כל תכנון מס הוא תכנון מס אגרסיבי שמטרתו להעלים מס.

הבעיה העיקרית עם הצעת החוק החדשה, היא העובדה שאינה מבדילה בין תכנוני המס השונים והיקף רמת הדיווח שתדרוש רשות המיסים לדווח. הסקר מציג כי ישראל דורשת הרבה יותר ממדינות אחרות בעולם. בחלק מהמדינות, חובת הדיווח מוטלת על הנישום ועל המתכנן, בחלק מהמדינות מוטלת חובת דיווח רק על הנישום. בארה"ב יש חובת דיווח על תכנוני מס "בעייתיים" ובאירלנד וקנדה משתמשים בתנאי סף להגדרת מאפיינים "בעייתיים" בתכנון המס.

בישראל כפי שמוצע, לא תהיה הבחנה לעניין חובת הגילוי והנישום יחויב בגילוי כללי ומלא.

זהו מקרה נדיר שבו ישראל מקדימה את שאר העולם ויוצאת במהלך קיצוני, אך חוק זה אמור להשתנות לפני אישורו וכפי שנראה כרגע, ועדת הכספים של הכנסת תעביר בו עדכונים לפני אישורו.

נמשיך לעקוב.