שני בתי הפרלמנט השוויצרי הודיעו כי הם מסכימים על הנקודות העיקריות של הצעת הממשל לשינוי מודל מערכת מס חברות בשוויץ.
ב-12 לספטמבר המועצה הלאומית בשוויץ אישרה את הצעת מס מספר 17 (TP17) ומועצת המדינה אימצה הצעה דומה להצעת המועצה הלאומית.

המועצה הלאומית (הפדרלית)  מציעה לבטל את ההסדרים המיוחדים לחברות קנטוניות (חברות אשר מוטלים עליהן מיסים המוגדרים ע"י הקנטון בו הן רשומות), במטרה להבטיח כי חברות אלה ישלמו מס נוסף. צעד זה חיוני על מנת להבטיח כי שוויץ לא תקלע לרשימה השחורה של האיחוד האירופי, שכן משטר מס קנטוני נתפס כשלילי ומזיק, ומאפשר לחברות ליהנות משיעורי מס חברות נמוכים באופן משמעותי.

במסגרת השינויים המוצעים, קנטונים בשוויץ יוכלו להציע לחברות זיכיון במס הכנסה על הכנסות הנובעות מקניין רוחני אשר רשום בקנטון שלהם.
בנוסף מוצע כי השינויים יכללו שינוי בכללי הדיבידנדים בשוויץ, אך הפרטים המדויקים של ההצעה הנ"ל טרם הושלמו.

ההצעות צריכות כעת לעבור דיון נוסף במועצת המדינה, כך שניתן יהיה להגיע לנוסח אחיד של שתי הצעות החוק.