בחודש יוני 2019 הודיעה רשות המס בארה"ב ​​כי היא מחפשת מועמדים חדשים שיצטרפו לתוכנית ה-CAP, תוכנית שיתופית המאפשרת לרשות המסים לשתף מידע ולעבוד יחד עם משלמי המיסים בארה"ב ולהתייעץ בכל הקשור למיסוי חברות בארה"ב ומציאת פתרונות לבעיות הצפויות בדוחות המס. חברים חדשים לתוכנית ה-CAP לא נוספו מאז שנת 2015.

תוכנית הCAP החלה את דרכה בשנת 2005 ונועדה לשפר את איכות וכמות הגבייה של תשלומי המס הפדרלי, על ידי שיתוף פעולה בין רשות המס לחברות מסחריות שונות במדינה. התוכנית מאפשרת להציף בעיות גבייה ומיסוי של חברות מסחריות ולאתר פתרונות לבעיות שהוצגו, לפני הגשת החזר מס.

התוכנית דורשת חילופי מידע קבועים בכל הנוגע לעמדת החברות בנושא החזרי המס, ואספקת מידע לגבי העברת כספים אשר עלולים להשפיע על חבות המס. התכנית מאפשרת לרשות המיסים בארה"ב להגיע לרמת ביטחון מקובלת לגבי דיוק דוחות החזר המס המוגשים ע"י החברות השונות, ובכך לקצר משמעותית את בדיקת הדוחות לאחר הגשתם.

מעוניינים להצטרף לתכנית?
מועמדים לתוכנית ה-CAP צריכים למלא אחר התנאים הבאים:

  • בעלי נכסים של 10 מיליון דולר או יותר.
  • חברה אמריקאית הנסחרת בבורסה, המגישה ומכינה טפסי 10K, 10Q ו- 8K.
  • חברה בארה"ב שאינה תחת חקירה של רשות המס או כל משרד ממשלתי אחר העלול להגביל את גישתה של רשות המס לדוחות המס העדכניים של החברה.
  • ביומם הראשון כחברי התכנית, לא יהיו לחברה יותר מדוח החזר מס אחד בבדיקה, ולא יותר מדוח החזר אחד מוכן שטרם הוגש. 

המועמדים המעוניינים להצטרף לתוכנית, חייבים להגיש מועמדות עד 26 ליולי 2019. הבקשה צריכה לכלול את שם החברה ומספרה, וכן את התשובות לשאלות הבאות:

  • סיבות להגשת מועמדות לתוכנית ה-CAP.
  • שנות המס בגינן הוגשו לאחרונה דוחות החזר מס לרשות המיסים.
  • נושאים מהותיים וחשובים שיש לטפל בהם במסגרת התוכנית.
  • טבען של פעילות תמחור העברה.

השתתפות בתכנית בארה"ב תאפשר לבעלי חברות בארה"ב להכיר טוב יותר את מנגנוני גביית הכספים של הממשל בארה"ב ולדעת כיצד להתכונן לתשלומי המס הקרובים.