המפקח כללי של רשויות המס בארה"ב טוען כי על הרשויות לשפר את “תכנית המתנדבים לסיוע במס” כדי להרחיב את הכיסוי של התכנית לאוכלוסיות חלשות.

תכנית "מתנדבים לסיוע במס" הוקמה ב-2007, כתכנית חד שנתית (עם אפשרות לחידוש בסיומה) שמומנה ע"י הקונגרס. מטרת התוכנית היא לממן עזרה בתחום המיסוי ללא עלות לאנשים אשר מרוויחים פחות מ-54,000$, לנכים ולאזרחים שאינם דוברי אנגלית ברמה מספקת וצריכים עזרה בהכנת הניירת להחזרי מס שנתיים. במסגרת התכנית, מתנדבים אשר הוסמכו ע"י רשות מס הכנסה, מספקים עזרה בסיסית לזכאי התכנית במילוי הניירת לצורך החזרי מס הכנסה ללא עלות.

המפקח הכללי בדק כ-4.5 מיליון בקשות להחזרי מס שהוכנו ע"י המתנדבים בשנים 2014-2016. לפי הממצאים המתנדבים הכינו החזרי מס לא רק לזכאי התוכנית, אלא למשלמי המסים אשר הכנסתם עולה על 54,000$, כולל 201,572 בקשות בהם ההכנסה עולה על 100,000$ ואף 34,371 בקשות שההכנסה בהם עולה על 1 מיליון דולרים.
רשויות המס גם לא יכלו לאמת אם 456,220 (10%) בקשות של החזרי מס מורכבים, הוכנו על ידי מתנדבים שהוכשרו לטפל דווקא במקרים כאלה. כמו כן נמצאו גם דוחות שכלל לא הוכנו לפי הנורמה.

דוח המפקח הכללי אשר פורסם בסוף חודש ספטמבר, טוען כי רשויות המס כשלו ליצור תהליך שנועד לאמת את מהימנות הנתונים, או לנתח אותם על מנת למדוד את יעילות תכנית המתנדבים. כמו כן נמצא כי כמה הנחיות והליכים לא היו מעודכנים או עקביים.

המלצותיו של המפקח הכללי כללו את ההנחיות הבאות:

– רשויות המס יפתחו תהליכים חדשים שימדדו עד כמה התכנית מגדילה את התמיכה באוכלוסיות חלשות.
– מומלץ לשמור על קשר עם המתנדבים כדי לוודא כי כספי הקונגרס מנוצלים כראוי.
– יש להבטיח כי רק מתנדבים בעלי הסמכה מתקדמת יטפלו בהחזרי מס מסובכים, ולדאוג כי נהלים פנימיים של תכנית המתנדבים הינם עקביים.