קרן המטבע הבינלאומית המליצה לארה"ב להעלות מיסים עקיפים על מנת להגדיל את ההכנסות וכדי לקזז את העלות של קיצוצי המס האחרונים ואת ההוצאות העולות.

בדוח האחרון על הכלכלה האמריקאית שפורסם ביולי 2018, קרן המטבע הבינלאומית טענה כי שילוב של הכנסות אבודות בשל הקיצוצים במס יחד עם הגידול שאושר בהוצאות, ייצרו גידול משמעותי בגירעון הפיסקאלי בשנים הקרובות.

לפי הדו"ח, חוק הקיצוץ במס ומשרות, הוא חוק המכיל שינויים חיוביים רבים, אבל אלה באים עם תג מחיר תקציבי גבוה. רבים מן היעדים של החוק הנ"ל ניתן היה להשיג בצורה טובה יותר על ידי החלפת הכנסות אבודות בעליה במיסים עקיפים.
הדו"ח חוזר על הערות קודמות של קרן המטבע הבינלאומית, על הצעדים הנדרשים ברפורמת המס, בפרט ביחס לשינויים במס חברות ומיסוי בינלאומי.

להלן כמה מהצעות הקרן:

  • להטיל מס גבוה יותר על הרווחים הבלתי מנוצלים
  • מיסוי עסקים צריך להיות מחושב כמו מס תזרים מזומנים
  • לעצב מחדש את ההוראות הבינלאומיות כך שיטילו מס מינימלי, על אזורי שיפוט עם מס נמוך
  • המלצה לא לתת יחס מועדף ליצוא על פני יבוא ומכירות מקומיות

הודעת הסיכום לארה"ב של משלחת קרן המטבע הבינלאומית לשנת 2018  בחודש האחרון, ציינה כי הפחתת שיעור מס החברות לממוצע ה – OECD, וכן הפרשות בגין הוצאות משופרות יעזרו לעודד השקעות ויפחיתו את המקרים של העברת רווחים למדינות עם מס "נוח" יותר.

קרן המטבע הבינלאומית העבירה ביקורת על ניכוי חדש של 20% על הכנסות מעסקים, שלטענתם יצר הזדמנות משמעותית להימנעות ממס על ידי אנשים בעלי הכנסה גבוהה. הארגון טוען כי יש מקום לחזק את השפעתן של ההוראות הבינלאומיות בחוק קיצוץ המס והמשרות משנת 2017, בייחוד בכל הנוגע למשטרים נוגדי רווח, כולל חוקים כגון: חוק הכנסה זרה בלתי מוחשית (Foreign Derived Intangible Income) וחוק הכנסה גלובלית בלתי מוחשית נמוכה (Global Intangible Low Taxed Income).