בצעד צפוי בשבוע שעבר, החל הבנק המרכזי של קפריסין להכין הוראה לבנקים בקפריסין בעניין שירותי בנקאות לחברות ללא פעילות ממשית (חברות קש). המסמך מכיל הוראות לפיהן הבנקים יסרבו אוטומטית לפתיחת חשבונות עבור חברות ללא נכסים, פעילות או מטרות ברורות. הבנקים בקפריסין היו מודעים למהלך הנ"ל החל מ-14 ליוני, כאשר הבנק המרכזי הנפיק מזכר פנימי בנושא. ההנחיות במזכר יהפכו עתה להוראה.

חברות קש הן חברות ללא פעולות, מיקום פיזי או מבנה ניהולי. חברות אלו מעדיפות מדינות כמו קפריסין בשל המיסוי הנמוך (מס חברות בקפריסין עומד על 12.5%) ובשל חוסר הדרישה בהגשת דוחות, ביקורת או מסמכים פיננסיים אחרים. חברות אלה לעתים קרובות הינן רק כתובת למשלוח דואר במדינה בה הן רשומות. לא נרכשים או נמכרים מניות, ואין להן ערך כלכלי או פעילות כלכלית כלשהי.

הטלת הגבלות על חברות קש

עסקים החשודים בהיותם חברות קש, יהיו חייבים כעת להוכיח כי מתקיימת בהם פעילות עסקית כולל מערכת פיננסית וניהולית. לא יהיה קל להוכיח זאת מכיוןן שקיים צורך להוכיח מבנה ניהולי הכולל מנהלים ודירקטורים המקבלים החלטות ומספר מינימלי של עובדים. יש צורך להוכיח כי החברה מסוגלת לנהל עסקים.
ההוראות החדשות אינן כוללות חברות אחזקה, חברות המטפלות במסחר במטבעות או בנכסים, במיזוג חברות, או בחברות מימון שעיקר תפקידן הוא מימון של חברות.

הגברת הבדיקות

רמת הבדיקה לא תהיה רק ​​כלפי עסקים שיצטרכו להוכיח שהם מבצעיים, אלא גם כלפי הבנקים המקומיים. הבנקים לא חייבים לקיים את ההוראות הנ"ל, ויתכן ועדיין יציעו שירותי בנקאות לחברות קש, אך הבנק חייב מעתה והלאה להצדיק ולהסביר את ההחלטה שלו לתת שירות ללקוח זה או אחר ולדווח על כך לבנק המרכזי. בנוסף, על הבנק להבין את הסיכונים בהחלטה לתת שירות לחברה זו או אחרת.

מעתה, הבנקים בקפריסין יחוייבו לבצע סקירה של כל הלקוחות שלהם, על מנת לזהות חברות קש, ולהצהיר ללקוחות אלה על כוונות הבנק כלפיהם ולאפשר לחברות לבחור האם להמשיך לעבוד עם הבנק או לא.

לפרטים נוספים על פתיחת חשבון בנק בקפריסין או חברה זרה בקפריסין, פנו אלינו.