ב-15 לינואר, 2018 חתמה פנמה על הסכם רב צדדי, המחייב אותה לשיתוף מידע אוטומטי בתחומי במיסוי, והפכה למדינה ה- 98 החתומה על הסכם הנ"ל.

הסכם זה מתואר ע"י ארגון ה- OECD כהסכם הבינלאומי החשוב ביותר ליישום חילופי מידע אוטומטיים בכל הנוגע לחשבונות פיננסים של חברות זרות בכל העולם. האמנה הבינלאומית העוסקת במתן סיוע מנהלי הדדי בנוגע לשיתופי פעולה אדמיניסטרטיביים בתחום המס, כוללת חילופי מידע אוטומטיים וחילופי מידע על פי דרישה מאחד הצדדים החתומים על האמנה.

לפי טענת OECD, בעצם חתימת הממשלה בפנמה על הסכם זה, פנמה אישרה מחדש את מחויבותה לחילופים אוטומטיים של פרטי החשבון הפיננסי בהתאם לתקן אחיד לאיסוף מידע (CRS) של ה- OECD. חילופי המידע אמורים להתחיל כבר בחודש ספטמבר הקרוב בשנת 2018. חתימה על הסכם זה תאפשר לפנמה לבצע חילופי מידע  דו צדדי עם 97 חברות אחרות בהסכם.

במעמד החתימה סגן המזכיר הכללי בארגון ה- OECD, מסמישי קונו, אמר: "אני מברך את פנמה על ביצוע צעד משמעותי זה לקראת הקמת רשת חליפין גלובלית אמיתית עבור חילופי מידע אוטומטיים של חשבונות פיננסים. החתימה הנ"ל מספקת לפנמה את האפשרות למלא את מלוא מחויבותה לאיסוף וחילופי מידע אודות חשבונות פיננסיים עם כל אחת מהמדינות החתומות על הסכם זה החל מחודש ספטמבר 2018. "

פנמה משמשת בית לעשרות אלפי חברות אופשור מכל העולם הנהנים ממיסוי אפסי על הכנסות החברה מחוץ לפנמה.