מאוריציוס הכריזה על שינויים רבים במערכת המס שלה בתקציב 2019-2020, לרבות רפורמות מס בינלאומיות, שינויי מס ערך מוסף, הקלות חדשות במס חברות, משטר פטנטים חדש, אפשרויות להלוואות P2P; הפסקות מס אישיות, וכן תוכנית חנינה מס.

להלן מספר נקודות עיקריות מעדכוני המס במאוריציוס:

מס חברות במאוריציוס:
חופשת מס:

 • חברות סטארט-אפ חדשות שירשמו במאוריציוס והן מעורבת בפיתוח חדשני, יהנו "מחופשת מס" במשך שמונה שנים על ההכנסות מהקניין הרוחני של החברה שפותחו במאוריציוס.
 • חברות קיימות עשויות ליהנות מחופשת מס הכנסה של שמונה שנים על הכנסה הנובעת מנכסי קניין רוחני שפותחה במאוריציוס לאחר 10 ביוני 2019.
 • מ"חופשת מס" של חמש שנים תהנה חברה שתקים פלטפורמת מסחר אלקטרוני בתנאי שהחברה מאוגדת במאוריציוס לפני 30 ביוני 2025.

הקלות מס על הוצאות הון:

בתקציב החדש ניתן יהיה לקבל החזרים על הוצאות הנובעות מהקמת מפעל חדש או עבור רכישת מכונות עד לסכום של 60 אלף רופי (סכום כפול ממה שהיה נהוג עד כה).

הלוואות P2P:

חופשת מס של חמש שנים למפעילי הלוואות peer-to-peer, בתנאי שהחברה מתחילה את פעולתה לפני 31 בדצמבר 2020. מהריבית על ההלוואות הללו יצטרכו החברות לשלם מס בגובה 3%.

הפסדים מועברים:

ההפסדים המצטברים של חברה במאוריציוס נמחקים כיום אם ישנו שינוי בבעלות על החברה. אולם, במקרה של חברה יצרנית, רשאי הממשל לאפשר העברת ההפסדים אם יש בכך מן האינטרס הציבורי וביטחון תעסוקתי לעובדים. החל מ-1 ליולי ניתן יהיה להעביר הפסדים בכל חברה העומדת בפני קושי כלכלי ונרכשת על ידי בעל מניות אחר. 

גיוון שירותים פיננסיים בינלאומיים

בתקציב ישנם שלל אמצעים לעידוד שירותים פיננסיים בינלאומיים ושינויי חוק בנוגע לבנקים.

התקציב החדש כולל הצעות לכללים חדשים ומשטר מס אטרקטיבי לקידום ופיתוח קרנות השקעות נדל"ן, מפרט לחברות העוסקות במסחר אלקטרוני ועוד. התקציב קובע את האמצעים שיעזרו להפוך את מאוריציוס למרכז שירותים פיננסיים מהמתקדמים ביותר באזור.

מיסוי בנקים:

 • הכנסות הבנקים מחברות בינלאומיות יהיו פטורות ממס.
 • המס על רווח תפעולי יעלה מ-4% ל-4.5% עבור בנקים שהרווח תפעולי שלהם עולה על 1.2 בליון רופי לשנה.
 • יוגדר גבול עליון למס המשולם ע"י הבנק על מנת שכל הבנקים יוכלו לעמוד בתשלום המס.
 • תשלום המס אינו הוצאה הניתנת לניכוי לפי מס חברות ולא יותר זיכוי מס זר.

שינויי מס בינלאומי:

חוקי מס הכנסה ישונו על מנת ליישם את המלצותיהם של בעלי עניין בתעשייה בדבר קביעת תושבות מס לחברות, כך שחברה לא תיחשב כתושבת מס במאוריציוס אם היא מנוהלת באופן מרכזי מחוץ למאוריציוס.

על מנת לענות על הליקוים שסומנו על ידי האיחוד האירופי במשטרי מס הנחשבים כמקלטי מס ומאפשרים הנחות חלקיות במיסוי לחברות מסוימות, הוכנסו השינויים הבאים:

 • הגדרת כללים ברורים בהם תידרש לעמוד החברה המשלמת את המס על מנת לקבל זיכוי חלקי ממס.
 • הגדרת כללים חדשים בהם תצטרך לעמוד חברה המוציאה את פעילות הליבה שלה למיקור חוץ שמניבה לה את עיקר ההכנסות, כגון: יכולת ניטור פעילות מיקור חוץ, האם מיקור חוץ מתבצע גם הוא באמצעות חברה במאוריציוס ועוד.

מיסוי פרטני:

 •  התקציב החדש יכלול הקלות במס הכנסה אישי, כולל העלאה של קצבאות הפטורות ממס והקלות נוספות לעובדים אשר תחת אחריותם, בני משפחה עם מוגבלות.
 •  בתחום מס ירושה התקציב מציע להוציא מהמיסוי סכום כלשהו אשר אדם קיבל מפנסיה, מפיצויי פטירה או פציעה של קרוב משפחה. ההצעה תכלול את כל ההכנסות מהסוג הזה באופן רטרואקטיבי,  החל מיולי 2017.

מאוריציוס מהווה מרכז פיננסי מרכזי לפעילות עסקית ענפה המתקיימת בעיקר באפריקה ובמזרח. המדינה הזעירה והידידותית מאד לישראל ולישראלים, מאפשרת לכל אחד להקים חברה זרה וחשבון בנק ולקבל הטבות מס משמעותיות. 

לישראל ומאוריציוס אין עדין הסכם ישיר למניעת כפל מס