סוכנות המס של סינגפור פרסמה מסמך טיוטה הכולל הוראות מיסוי עסקאות של סחורות ושירותים שיבוצעו במטבעות וירטואליים. טיוטת המדריך מציעה דרך נוחה יותר לניהול המיסוי במטבע וירטואלי ומסבירה כיצד יש לטפל במיסוי על סחורות ושירותים לעסקאות במטבעות וירטואליים המשמשים או מיועדים לשמש כאמצעי חליפין.

על פי הכללים הנוכחיים, אספקת מטבעות ווירטואליים – המכונה גם "אסימוני תשלום דיגיטליים" על ידי סוכנות המס – מטופלת כאספקת אסימונים (כמוצר) ה​​חייבת במס. לפיכך, המכירה, ההנפקה או ההעברה של אסימוני תשלום דיגיטליים לצורך תמורה על ידי עסק או חברה בסינגפור, הינה עסקה הכפופה לתשלום מס זה (מס אסימונים). כאשר אסימוני התשלום הדיגיטליים משמשים לתשלום עבור רכישת סחורות או שירותים, מתעורר סחר חליפין הנובע משני אספקות ​​נפרדת: אספקה ​​חייבת של אסימונים ואספקה ​​של סחורות או שירותים.

סינגפור מציעה כי החל מיום 1 בינואר 2020, השימוש באסימוני תשלום דיגיטליים כתשלום עבור סחורות או שירותים יהיה מחוץ לתחום המיסוי, והחלפת אסימוני תשלום דיגיטליים לאסימוני תשלום דיגיטליים אחרים תהיה גם היא פטורה ממס על סחורות ושירותים.

על פי השינויים, שימוש באסימונים דיגיטליים לא יתרום למחזור העסקים לצורך קביעת חבות מס על סחורות ושירותים. הטיפול במס על סחורות ושירותים עבור אסימונים דיגיטליים ומטבעות וירטואליים שאינם עונים על הקריטריונים של "אסימונים תשלום דיגיטלי" יישאר ללא שינוי. אספקה ​​של אסימונים כאלה תימשך להיחשב לאספקה ​​של שירות הכפוף למס, אלא אם כן הם נופלים תחת רשימת שירותים פיננסיים הזכאים לפטור.

למטרות הכללים, אסימון תשלום דיגיטלי הוא אסימון דיגיטלי הכולל את המאפיינים הבאים:

  • מוגדר כיחידת תשלום.
  • בר-חליפין.
  • אינו נקוב במטבע כלשהו, ​​ואינו מחויב על ידי המנפיק שלו למטבע כלשהו.
  • המטבע הינו מדיום חליפין המקובל על הציבור, ללא הגבלות מהותיות על שימושיו.

רשות המס בסינגפור הודיעה כי המדריך המתמקד בטיפול במס על סחורות ושירותים יכנס לתוקף החל מ -1 בינואר 2020. אך חלקים העוסקים בזמן האספקה, כרייה של מטבעות ותשלומים דיגיטליים מתווכים, רלוונטיים לעסקאות הקשורות באסימוני תשלום דיגיטליים יתקיימו לפני 1 בינואר 2020.