נציגי ממשלת איי סיישל הודיעו כי האיחוד האירופי בדק ומצא שמדינת האיים ביצעה רפורמות מס רבות על מנת לעמוד בקריטריונים של התקנות נגד "שחיקת בסיס המס והעברת רווחים" (BEPS).

דגל סיישל

בסוף חודש ינואר 2019, האיחוד האירופי הכריז כי 44 מדינות ומרכזים פיננסים התחייבו לבטל אלמנטים בעייתיים בחוקי המס שלהן, בין אם על ידי ביטולם לאלתר ובין אם ביצוע תיקונים מספקים בחוקי המס.

משרד הכלכלה האירופי מסר: "דו"ח ההתקדמות מראה כי "איי סיישל" עונה על הדרישות של תקנה 5 בתקנות שחיקת בסיס המס והעברת רווחים, וזאת בעקבות הערכה של שמונה פרמטרים מיסויים מועדפים שנבדקו"

8 תחומיי המס שנבדקו ע"י האיחוד האירופי כללו:

  • מתן רשיונות חברה מיוחדים (CSL)
  • מיסוי חברות עסקיות בינלאומיות (IBC)
  • ייצוא תחת אזור הסחר הבינלאומי (ITZ)
  • בנקאות אופשור (Segment 1 banking license)
  • עסקי ביטוח שאינם מקומיים
  • תחום ביטוח משנה
  • ניירות ערך לפי חוק ניירות ערך
  • ניהול קרנות

על מנת לעמוד בדרישת תקנות ה- BEPS ע"פ האיחוד האירופי, היה צורך בשינויים מסוימים בכל אחד משמונת הנושאים הנ"ל, אשר הובילו להגדרה מחדש של כלל מערכת המס בסיישל.

לדוגמא:
>> חוק מס עסקים תוקן, והתקדם לעבר מערכת מס טריטוריאלית
>> מס בגובה 3% על זיכיון בתחום הבנקאות אופשור – הוסר
>> בוטל הפטור ממס לעסקי ביטוח משנה
>> חוק החברות העסקיות הבינלאומיות (IBC) תוקן כדי לאפשר לחברות אלה להמשיך עסקים בסיישל, סעיף פטור ממס לפי חוק חברות בינלאומיות, הוסר.
>> מחוק רשיונות חברה מיוחדים (CSL) הוסר הזיכוי ממס בשיעור של 1.5% ופטור מניכוי מס במקור החל על חברות אלה, אך חברות שהתאגדו ב -16 באוקטובר 2017 או קודם לכן, עדיין יוכלו ליהנות מזיכויי מס אלה ופטור עד ליום 30 ביוני 2021

לאור השינויים הנ"ל ממשלת סיישל מחוייבת לדבוק בנורמות מיסוי בינלאומיות ובשיטות עבודה המומלצות ותמשיך לעקוב אחרי מרכזים פיננסים אחרים ע"מ ללמוד ולשפר את משטר המס שלה.

ישראלים בעלי חברות זרות בסיישל, מוזמנים לפנות אלינו לקבל עדכונים רלוונטיים להם.