האם סיישל מתכננת עדכון מס חברות משמעותי בקרוב?

ממשלת סיישל מעוניינת לקבל שירותי ייעוץ במיסוי בינלאומי על מנת לקבל חוות דעת על התיקונים במשטר מס החברות, שהמדינה מעוניינת ליישם כבר בשנת 2020. גורמים רשמיים מארגון ה- OECD צפויים להגיע לסיישל בין התאריכים 22-26 ביולי, 2019, כדי לתמוך בנושא ולסקור את השינויים העתידיים.

לדברי הממשלה, הסקירה ושירותיי הייעוץ נועדו לתמוך בפיתוח של מערכת מס חברות חדש בסיישל, בדומה לאפשרויות מיסוי הקיימות בתחומי שיפוט מתחרים. הייעוץ והבדיקה שתבוא בעקבותיו, יתבקש להבטיח שמשטר המס העסקי ישאר פשוט, תחרותי ושיעמוד בקנה אחד עם הסטנדרטים הבינלאומיים.

הממשלה תשקול, בין היתר, האם כדאי שיהיה שיעור מס אחיד או שמא עדיף, מיסוי דיפרנציאלי? או לחלופין מספר מיסי חברות?. למשל מס שונה למגזרים שונים או מיסוי על בסיס רווחיות. האם על הממשלה להציג תוכניות מס מיוחדות לתעשיות ספציפיות, תמריצי השקעה נאותים; ומערכת שתעזור לתמוך בעסקים קטנים באמצעות משטר מס משוער או רפורמה כלשהי המתאימה להם.

הסקירה תבחן את התחרותיות הבינלאומית מבחינת המיסוי בסיישל, תוך התבוננות בנטל המס האפקטיבי של חברות על השקעות זרות ישירות ותזרימי הכנסה פסיבית. הממשלה מנסה לשמור על אטרקטיביות מבחינת מיסוי בינ"ל.

בנוסף, הממשלה תדון גם עם בעלי העניין בכללים של הגבלות ניכוי ריבית, הכללים בדבר העברת הפסדים, והוראות למניעת הימנעות מתשלום מס. לבסוף, הסקירה תשקול אפשרויות רפורמת מס רחבה יותר, כדי לממן כל מחסור בהכנסות ממסים של חברות בינלאומיות המבצעות פעילות מסחרית בסיישל.