משרד עו"ד נחשב פרסם השבוע תקציר השינויים בחוקי המס באיי הבתולה הבריטיים – BVI , בכל הקשור לנאמנויות וחברות נאמנות וההשלכות של אחריות פלילית של בעלי נאמנויות. משרד Maples & Calder המתמחה בייעוץ מיסוי באיי קיימן, אירלנד ואיי הבתולה הבריטיים, העביר תקציר של פרטי עדכון החוק.

על פי הדיווח הדרישה החדשה לנאמנויות (תהיה אפקטיבית מתחילת חודש מאי 2015) היא שכל נאמנות רשומה באיי הבתולה, תחויב בשמירת מסמכים ותיעוד בסיסי עבור כל נאמנות לחמש שנים לפחות. הרשומות אינן חייבות להימצא פיזית באיי הבתולה אך הן צריכות להיות נגישות לקבלת מידע במידת הצורך.

זהו שינוי משמעותי שחל באיי הבתולה שנחשבת לאחד ממקלטי המס המובילים מבין המדינות המזעריות. שינוי זה מעיד על חידוש הכוונות של הרשויות באיי הבתולה להגברת השיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים.

אי שמירה על הרשומות כפי שנדרש בהוראות החוק החדש באיי הבתולה, עלול לגרור כנס כספי כבד שיכול להגיע גם ל100,000$ או אפילו למאסר. הכוונה של רשויות המס באיי הבתולה היא לעמוד בדרישות ה- OECD כדי שחברות באיי הבתולה הבריטיים, יוכלו לסחור ולפעול באופן חופשי בכל העולם.

בעתיד הקרוב יפורסמו עדכוני חוק חדשים הנוגעים גם לחברות אופשור ושותפויות באיי הבתולה.