רשות המס בסינגפור פרסמה תזכורת לחברות במדינה, כי תאריך אחרון להגשת בקשת החזר מס חברות הוא עד ה- 30 בנובמבר 2018 עבור המגישים את טפסי ההחזר במשרדי מס הכנסה, או עד ה- 15 לדצמבר 2018, עבור בקשות שיוגשו באופן דיגיטלי.

השנה קיים חידוש בכך שחברות עם הכנסה שנתית של מעל 10 מיליון דולר סינגפורי (כ-7.25 מיליון דולר אמריקאי), חייבות להגיש טפסי החזר מס באופן מקוון. כ-220,000 חברות בסינגפור חייבות להירשם לפורטל המיסים של המדינה על מנת להגיש את טפסי החזר המס המדוברים. נכון לתחילת חודש נובמבר רק 70% מהחברות עשו זאת.

הגשת בקשות להחזר מס באופן מקוון בשנת 2019, תחייב חברות בסינגפור אשר הכנסתן עולה על 1 מיליון דולר סינגפורי בשנת 2018, ואילו בשנת 2020 כל החברות במדינה יחויבו להגיש את הטפסים באופן אלקטרוני.

החל מהשנה הבאה מתכוונת רשות המס בסינגפור למלא מראש בטופס ההחזר, מידע על הפרשות הון זמינות, הפסדים שטרם נוצלו, תרומות שלא נוצלו, תרומות שנתיות שאושרו בשנה הנוכחית ודמי השקעה שלא נוצלו.
חברות בע"מ אשר הכנסותיהן אינן עולות על 5 מיליון דולר סינגפורי, יכולות להגיש טופס פשוט בו לא יצטרכו להגיש דוחות כספיים, חישובי מס ותוכניות תמיכה.

רשות המיסים בסינגפור הודיעה כי עבור 2018 חברות יוכלו ליהנות באופן אוטומטי מ-200% הפחתה במס על 100,000 דולר סינגפורי מההוצאות הכשירות בארבעת התחומים הבאים:

  • נסיעות ומשימות בחו"ל לצורך פיתוח עסקי.
  • נסיעות ומשימות בחו"ל לצורך השקעה.
  • השתתפות בירידי מסחר בחו"ל.
  • השתתפות בירידים מסחרים מקומיים המאושרים ע"י רשות המס.

זיכוי במס במקרים אלה, מוגבל ל-2 עובדים פר נסיעה או יריד. דוגמאות להוצאות מוסמכות כוללות טיסה, לינה וארוחות, ביטוח, הובלה של תערוכות / דוכנים.
חברות אשר הוצאתן עולות מעל 100,000 דולר סינגפורי, על ארבעה פעילויות מוסמכות לעיל, או הוצאות על פעילויות אחרות, יכולות לטעון לניכוי מס כפול בכפוף לאישור ועדת המסחר או ועדת התיירות.

בנוסף, חברות שביצעו פעילויות מחקר ופיתוח יכולות לתבוע הטבות מו"פ על הוצאות מו"פ אלה. בשנת 2018 הטבות אלה כוללות ניכוי מס בגובה עד 400% מהוצאות הכשירות שהתהוו בכפוף לתקרה של 400 אלף דולר סינגפורי, או אפשרות להמיר עד 100,000 דולר סינגפורי של עלויות מו"פ במקדמות לתשלום במזומן במסגרת סכמת פרודוקטיביות וחדשנות הנהוגה במדינה.

לפרטים נוספים על החזרי מס מחברות בסינגפור  – צרו קשר.