מאוריציוס הודיעה על שינויים מרחיקי לכת במשטר המס שלה בתקציב המדינה האחרון.

להלן מספר נקודות שחשוב להכיר:

  • הפטור הגורף ממס לחברות זרות או מקומיות המחזיקות בחברה במאוריציוס מסוג Global Business '1, יבוטל החל מיום 31 בדצמבר 2018. במקומו יפעל משטר פטור חלקי, לפיו 80% מההכנסה המפורטת יהיו פטורים ממס הכנסה.
    הפטור יינתן לכל החברות במאוריציוס, פרט לבנקים, ויחול על דיבידנדים ממקור זר, רווחים המיוחסים למוסד קבע זר, ריבית ותמלוגים והכנסות ממתן שירותים פיננסיים מוגדרים.
  • הנוסחה הנוכחית עם ההיטל המיוחד על הבנקים, שהיתה אמורה להסתיים ביוני 2018, תמשיך להתקיים עד יוני 2019. ההיטל הנ"ל הינו 10% מההכנסה החייבת בגין מגזר א'; ו -3.4 אחוזים על הרווחים בספרי העסק ואחוז אחד על הרווח התפעולי לעסקי הבנקאות של מגזר ב'.
  • החוק שנועד להתמודד עם כפל מס בעסקי הבנקאות יפוג ב-1 ליולי 2019. במקומו ייכנס לתוקפו  משטר מס חדש לבנקים שלא יבדיל בין הכנסות מגזר א' לבין הכנסות מגזר ב'. הכנסה עד 42.5 מיליון דולר תחויב במס בשיעור של 5%, הכנסה מעל סכום זה תחויב ב-15%, אלא אם הבנק עומד בתנאים מסוימים המזכים אותו במס מופחת בשיעור של 5%.
  • פטור ממס ל-5 שנים ינתן לחברות במאוריציוס אשר ישתפו פעולה עם "קרן מאוריציוס-אפריקה לפיתוח תשתיות באזורים כלכליים מיוחדים". פטור ממס ינתן בעבור השקעות בפיתוח תשתיות באזורים אלו ומימון של פרויקטים באזורים אלו.
  • המס המיוחד על ספקי שירותי טלפון, שהושק בשנת 2009, יוארך עד יוני 2020, וחברות טלפוניה במאוריציוס לא יידרשו עוד לקבל רווחים העולים על חמישה אחוזים מהמחזור לפני שיהיו חייבים בתשלום המס המיוחד.
  • זיכוי ממס של 5% למשך 3 שנים יינתן בגין השקעות כספיות של רכישת מכונות חדשות (למעט מכוניות) לחברות המייבאת סחורות שזקוקות להרכבה מקומית. הזיכוי יהיה זמין בגין השקעות שבוצעו עד ליום 30 ביוני 2020.
  • סף פטור ההכנסות ליחיד יגדל ב- MUR 5,000 בשנה. כלומר, אדם המרוויח עד MUR 305,000 בשנה, לא ישלם מס הכנסה. שכיר המפרנס אדם נוסף יוכל להרוויח עד MUR 415,000 בשנה ללא מס.

מאוריציוס ממשיכה לשכלל את מערכת המיסוי שלה ולהתאים אותה לחברות זרות, בעיקר כאלו הפועלות במדינות אפריקה השונות.

לפרטים נוספים על הקמת חברה וחשבון בנק במאוריציוס, פנו אלינו.