ב 2010 הקימה ממשלת אנגליה משרד ייחודי שמטרתו לפשט את תשלומי המס באנגליה (Office of Tax Simplification – OTS) ובכך להפוך את כל נושא המיסוי לפשוט יותר וברור יותר לתושבים ולחברות. המשרד להפשטת המס (OTS) מדווח כי אנשיו מחפשים באופן מתמיד אחר דרכים לייעל את נושאי המיסוי ולייעץ לממשלת בריטניה בשלבים מוקדמים בהחלטות בתחום המיסוי.

בדוח הראשון של ארגון ה – OTS נטען: "באופן מתמיד אנו מחפשים אחר דרכים להקל בתחומים שונים של מדיניות המס והאכיפתה בשלבים מוקדמים ככל האפשר. אנו תורמים לדיון בנושא המיסוי באופן סמוי, ומייעצים בדיונים בהם אנו יכולים להציע פיתרונות פשוטים משמעותיים"
הארגון מדגיש גם את המטרה שלו לשמור על קשר עם בעלי עניין בתחום המס ככל האפשר מתוך הממשלה ומחוץ לה וע"פ ההצהרות בדוח האחרון של הארגון, ברור כי משרד ה OTS מעוניין להשפיע יותר על החלטות המס שנלקחות בממשלת אנגליה. הארגון פועל בתחומי המע"מ, מס החברות מס בולים ועוד ומתכננן להמליץ לממשלת בריטניה על שינויים במיסים הללו. שינויים אלו יכולים להתבטא בדרכי גבייה ואכיפה, אך גם בעדכון ערכי המס הנהוגים כיום. בין השנים 2010 ו-2016, הארגון הציג 450 המלצות לעדכוני מס באנגליה, כמחצית מהם התקבלו, וכ-25% נוספים עדיין נשקלים.

מארגון ה-OTS נמסר כי הם עובדים על פרויקטים להפשטת המע"מ, מס חברות זרות, מס בולים. בנוסף נמשך גם הטיפול בנושאי מס בתחומי תעסוקה ו"עבודות משניות". האם נראה עדכוני מיסוי במס החברות באנגליה בקרוב? נמשיך לעקוב..