מספר שינויים לרשת הסכמי המס הכפולים של לוקסמבורג, אשר נועדו לשפר את שחיקה בסיס המס והסטת הרווחים (BEPS ), ייכנסו לתוקף החל מיום 1 באוגוסט 2019.

ארגון ה-OECD הכריז כי לוקסמבורג תיישם את ההסכמים הדו צדדים בתחום שחיקת בסיס המס ומעבר רווחים באמצעות משא ומתן עם יותר מ – 100 מדינות ואזורי שיפוט במסגרת פרויקט ה- BEPS של ה- OECD. מטרת העדכונים שמארגן ארגון ה OECD, הינה לאפשר למדינות לשלב תיקונים הקשורים בהסכמי ה- BEPS שלהן, מבלי שיפתחו מחדש הסכמים בילטראליים שכבר נחתמו.

מטרות ההסכם הדו צדדי הן:

  • להטמיע תקנים מינימליים ובסיסיים למניעת שימוש לרעה באמנה.
  • למנוע הימנעות מלאכותית ממעמד של מוסד קבע, עובדה המאפשרת לנצל פירצות מס במדינות ומרכזים פיננסיים שונים.
  • לנטרל את השפעות אי ההתאמות במס בין 2 מדינות אשר נועדו לנצל את האי התאמה על מנת להקטין את המס המשולם ע"י גוף זה או אחר.
  • לשפר את פתרון המחלוקות.

לוקסמבורג הינה מרכז פיננסי ותיק באירופה ועשרות אלפי חברות זרות הרשומות בתחומה, מייצרות הכנסה יפה למדינה. מעניין יהיה לראות כיצד הקשחת התנאים לפתיחת חברה זרה במדינה, תשפיע על המרכז הפיננסי בלוקסמבורג.