הוועדה המיוחדת לשירותים פיננסים באנגווילה (Financial Services Commission- FSC )  דורשת מחברות פורקס ואופציות בינאריות הרשומות באנגווילה, לבצע רישום לפיקוח בוועדה גם אם אין להם רישיון להפעלת אתרי פורקס.

עד לא מכבר, חברות פורקס ואופציות בינאריות, יכלו להירשם באנגווילה ללא צורך ברישיון או בדרישות מיוחדות כפי שנהוג במדינות אחרות. הדרישה החדשה, מסרבלת במקצת את הליך פתיחת החברה אך עדין ניתן לפתוח חברה לפורקס ללא צורך בהנפקת רישיון לפורקס.

הדרישה של ה FSC, משפיעה על כל החברות הרשומות באנגווילה שמטרתם יצירת הכנסות ממסחר כולל חברות פורקס, אופציות בינאריות, מסחר בהפרשי מטבע חוץ, או כל סוג אחר של מסחר וירטואלי באינטרנט. דרישת הרישום החדשה הגיעה כחלק במאבק למניעת הלבנת הון ומימון טרור אליה כפופה אנגווילה.

תהליך הרישום של חברה ב FSC  נועד כדי לייצר פיקוח כלשהו על החברות ע"מ לעמוד בתנאים והדרישות הבינלאומיות. תהליך בדיקת החברה ייקח בחשבון את מטרות החברה הרשומה באנגווליה, מדינת היעד של בעלי החברה, את "מרכז השליטה" ומרכז הניהול של העסק, האם לעסק יש רישיון לפורקס באנגווילה או במקום אחר והאם החברה נמצאת תחת ביקורת כלשהי של מניעת מימון טרור והלבנת כספים ומהי היכולת של ה-FSC בעצמו לפקח על מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

ה-FSC בוחן את האפשרות לשנות מגמה ולהגדיר את כל חברות הפורקס והאופציות הבינאריות כעסקים בסיכון גבוה, במידה ולא יפעלו עם רישיון או שאינם מפוקחים ע"י רשות כלשהי באמת מהמדינות.

במידה וחברת פורקס / אופציות בינאריות הרשומה באנגווילה, לא תירשם לפיקוח תחת ה- FSC (או שתירשם אך לא תקבל אישור), הדבר יוביל לאי תאימות עם דרישות החוק במדינה ועלול להוביל להשעיית החברה. חברות וסוכנים המבצעים רישום של חברות שלא אושרו או שלא נרשמו ב FSC, יתבקשו לנתק מגע באופן מיידי עם החברה.