רשם החברות בקפריסין הודיע שהוא מאריך את המועד האחרון להגשת חשבונות שנתיים לחברות זרות ומקומיות בקפריסין.
בראיון טלפוני שנתן מנהל רשם החברות הקפריסאי, ספיירוס קוקינוס, הוא ציין שישנם כ-94,000 חברות אשר שיתכן יאבדו את מעמדן, וימחקו ממאגר החברות הרשומות באי, כיוון שלא הגישו חשבונות שנתיים לשנים 2003-2009.

לטענת קוקינוס חברות רבות ביקשו הארכת זמן להגשת הדוחות, ובמקרים רבים נוספים הארכות זמן אושרו בעקבות הליכים משפטיים בהם נוקטים נושי חברות. בין החברות שטרם הגישו דוחות אפשר למצוא גם בנקים, רשויות מיסוי בינ"ל ואפילו חברות של הביטוח הלאומי בקפריסין . אלו פנו לרשם החברות בבקשה שלא לנקוט הליכים נגדם כיוון שנושי החברה עדיין בתהליכים של גביית הכספים מהחברות, ובחלק מהמקרים תהליכים אלה מתעכבים בהוראת בית המשפט.

רשם החברות בקפריסין לא מסר את המספר המדויק של החברות אשר יזכו להארכה בהגשת החשבונות הפיננסים של החברה. נכון לתאריך 30 לספטמבר 2015 מספר בחברות הרשומות בקפריסין עמד על סך של 253,441.

קוקינוס ציין כי רשם החברות טרם פעל נגד חברות אשר לא שלמו את התשלום שנתי על סך 350 יורו שהונהג בשנת 2012. בנוסף הוא ציין כי טרם התקבל מידע בעניין האם חברות ששלמו את התשלום השנתי לאורך השנים, הינן בסיכון למחיקה כיוון שלא הגישו את הדוחות השנתיים.

לקוחות המחזיקים בחברות בקפריסין, מוזמנים לפנות אלינו לקבלת עזרה בניסוח מסמכים ובטיפול בנושא של הגשת דוחות כספיים בחו"ל. באופן כללי, לא מומלץ לזנוח חברה בחו"ל בכלל ובפרט לא חברה באירופה (קפריסין) שיכולה להוביל את בעלי החברה לחובות כבדים והוצאות משפטיות גבוהות בעתיד.