ועדת המיסים של האיחוד האירופי נפגשה ב 18 לאפריל כדי לדון ברפורמות המס הבינלאומית שיוצעו ע"י הארגון בקרוב.

על פי סדר היום של הועדה, שפורסם טרם הפגישה, הועדה תדון במספר נושאים בינהם: תוצאות הפגישות של כוח המשימה מטעם ה-OECD בנושא כלכלה דיגיטלית, פגישת שרי הכלכלה של ה-G20 שנערכו במרץ, ופגישות פורום ה-OECD בנושא שיטות מס מזיקות שנערכו בתחילת אפריל.

הישיבה כוללת את הנושאים הבאים:
1. הצעות שהועלו לאחרונה ע"י הועדה האירופאית וה-OECD עבור מדידה של "מס דיגיטל" זמני – הכוונה לבחון אפשרויות מיסוי הכנסות של כלכלה ועסקאות פיננסיות דיגיטליות שאחרת היו היה מוטל עליהן מס. לדוגמא, מקרה שבו חברות אינטרנט מפיקות הכנסות ורווחים מנתונים או מפעילויות של משתמשים. הדיון יתרכז בהצעה לטווח ארוך עבור חוק חדש וקבוע בנושא הכלכלה הדיגיטלית.

2. הצעה משותפת למס חברות אחיד באיחוד האירופי, כולל הערכת השפעתו הפוטנציאלית על ההכנסות ממסים לאומיים. פרויקט זה נועד ליצור הרמוניה במשטרי מס החברות במדינות האיחוד, כדי לאפשר מיסוי של קבוצות רב לאומיות כך המס המוטל יחולק בין מדינות האיחוד לפי פקטורים אובייקטיביים כגון מכירות ותעסוקה בכל מדינה.

3. מס עסקאות פיננסיות, אשר תוכנן בעבר ולא ממש התחיל את דרכו באיחוד עד כה, למרות שטיוטת החוק נוסחה ע"י ועדת האיחוד עוד ב-2011 . המס המתוכנן יוטל על כל העסקאות במכשירים פיננסיים, כאשר על החלפת מניות ואגרות חוב יוטל מס בשיעור של 0.1% ועל חוזים נגזרים יוטל מס בגובה 0.01%.

עם זאת, המדינות המשתתפות (במקור רק 11 ממדינות האיחוד) התקשו מאוד להגיע להסכמה על הפרטים הטכניים של החוק החדש, במיוחד סביב הנושא כיצד יחול המס על עסקאות נגזרים ולעסקאות של קרנות פנסיה.

ועדת המיסוי צפויה לקיים "דיון אסטרטגי" על מיסוי המגזר הפיננסי, לרבות מס ערך מוסף. – אנו נמשיך לדווח בהמשך