חדשות מרעישות במערכת היחסים של ארה"ב וישראל. מהחודש הבא יוכלו ישראלים ובעלי חברות בארה"ב לקבל אשרת עבודה מסוג E2 במידה וישקיעו במדינה כמה מאות אלפי דולרים ויעסיקו אזרחים אמריקאים.

ההסכם החדש עליו עובדים כבר למעלה מ-7 שנים יהיה דו צדדי ויאפשר לאמריקאים את אותה הזדמנות ליהנות מאשרת עבודה בישראל. ההסכם פונה לאזרחים בעלי הון המעוניינים לבצע השקעות פיננסיות במדינה, אך גם לחברות זרות היכולות לקבל מעמד חוקי של אשרת עבודה E2.
לא רק חברות בארה"ב:
אזרחות חברה נקבעת לא על פי מיקומה הגאוגרפי של התאגדות החברה אלא, לפי אזרחותם של בעלי המניות בחברה הזרה. כלומר, גם ישראלים המחזיקים בחברה זרה בקפריסין, פנמה או כל מדינה אחרת, יכולים להגיש את הבקשה להיתר עבודה מסוג זה
במידה לחברה הזרה יש מספר רב של בעלי מניות בעלי אזרחיות שונות, יבוצע ניתוח משפטי לקביעת אזרחות החברה ורמת כשירותה להגשת הבקשה לקבלת מעמד E2 .
במידה ומבנה החברה לא יתאים להגשת הבקשה, ניתן יהיה לבצע שינויים במבנה החברה הזרה ולוודא שאזרחים ישראלים מחזיקים בלפחות 50% משווי האחזקות בחברה .

אשרת עבודה E2 – מהם היתרונות?
מקבל האשרה יהנה ממספר יתרונות מרכזיים שעד כה לא היו. בין היתרונות:

  • תוקף האשרה הינו ל-5 שנים מיום הקבלה- וניתנת להארכה בקלות.
  • בן/בת הזוג של מקבל האשרה, יכול לקבל גם הוא/היא אשרת עבודה דומה.
  • תהליך הגשת הבקשה פשוט (ניתן לעשות זאת בקונסוליה האמריקאית או בשגרירות בישראל).
  • אין דרישה מיוחדת לשכר מינימאלי כלשהו, החברה יכולה לשלם למקבל האשרה כל שכר (בתנאי שהוא בגבול הסביר).
  • אין הגבלה במספר האשרות שיונפקו. גם לא בתוך החברה עצמה וגם לא הגבלה בסה"כ האשרות שיאושרו לישראלים.

האשרה לא תינתן לכל אדם או חברה אלא רק לכאלו שיוכיחו פעילות אמיתית ורלוונטית בחברה מבוססת (לא חדשה – ולא חברה ללא פעילות). כל הבקשות יעברו לאישור הקונסול האמריקאי והשגרירות האמריקאית

לפרטים נוספים, פנו אלינו