הנציבות האירופית פרסמה את הדו"ח האחרון שלה על הכלכלה האירית. על-פי הדו"ח, הנציבות האירופאית דוחקת ודורשת ממשלת אירלנד להרחיב את בסיס המס במדינה, ולהיזהר מלהסתמך יותר מדי על הכנסות ממס חברות התנודתי. להלן מספר המלצות לפעולות שעל ממשלת אירלנד לנקוט ע"פ הדו"ח על מנת לבסס את הכלכלה של המדינה:

מקורות הכנסה יציבים יותר: לפי דוח הוועדה, קיימת אפשרות לייצור מקורות הכנסה יציבים יותר ומומלץ לעבור למקורות הכנסה אלה מכיוון שקיימים סיכונים לתנודתיות בזרמי הכנסות. בדוח נטען כי "רמה גבוהה של תנודתיות" בהכנסות ממס החברות היא אחת הסיבות לכך שעל אירלנד להרחיב את בסיס המס שלה ולבנות "מאגרים פיסקליים".

שימוש במקורות מימון נכונים להרחבת בסיס המס: לדעתה של הוועדה האירופאית, הצעדים החדשים לגיוס כספים בהם נוקטת אירלנד, כגון שילוש שיעור מס הבולים על עסקאות מסחריות והפחתה בהפרשות הון לנכסים בלתי מוחשיים – אינם מקורות מימון יציבים, ולכן פחות מתאימים.
לדעת הוועדה, חיזוק ההכנסות ממסים על צריכה וממסים חוזרים על נכסים למגורים, וההסתמכות נמוכה יותר על מס הכנסה, יתמכו בצמיחה של מערכת המס האירית. אך המציאות במדינה כיום הינה שונה לגמרי, כי מס הכנסה כיום הוא המקור הגדול ביותר של הכנסות ממס, ומצב זה מצריך שינוי מהותי.

השפעת סביבת המס הבינלאומית על בסיס המס: אירלנד מושכת אליה חברות בינלאומיות רבות, הודות למיסוי חברות הנוח (12.5%). אך הועדה מדגישה את חוסר היכולת לחזות את פעילות החברות רב לאומיות, ואת הסיכונים החיצוניים העלולים לנבוע משינויים אפשריים בסביבת המס הבינלאומית.
לאחרונה כמה חברות רב לאומיות גדולות החלו לארגן מחדש את העסק שלהם באירלנד. זה מצביע על כך שרפורמת המס הבין-לאומית עשויה להוביל לשינויים במודלים העסקיים של חברות רב-לאומיות.
נושא זה מדגיש כיצד חשיפתה של אירלנד לשינויי מס הבינלאומיים, היא נקודת חולשה, שרק מדגישה עד כמה חיוני כי בסיס המס הכולל יורחב ולא יסתמך בעיקר על מס חברות.