ב-24 באוקטובר המועצה המחוקקת של הונג קונג העבירה הצעת חוק להענקת הנחות מוגדלות במס לפעילויות מו"פ (מחקר ופיתוח) העומדות בקריטריונים. החוק החדש צפוי להתקבל ב -2 בנובמבר 2018.
בנוסף, ממשלת הונג קונג הבהירה מספר הוראות החוק החדש להפחתת מס.

על פי החוק החדש, הוצאות מו"פ שהוצאו החל מ-1 באפריל 2018 או לאחריו, על פעילות מו"פ העומדת בקריטריוני החוק, יהיו זכאיות לניכוי מס של 300% עבור 2 מיליון דולר הונג קונג הראשונים, וניכוי של 200% על כל שאר הוצאות המו"פ ללא הגבלה.
הוצאות מו"פ שאינן עומדות בקריטריונים לניכוי מוגבר של 300% ו-200% עדיין יזכו לניכוי של 100% הנהוג כיום.

הגדרת פעילות מו"פ:

בהתאם להחלטת הממשלה בהונג קונג, קריטריונים מרכזיים בקביעה האם פעילות מו"פ מתאימה לניכוי מס, כוללים את מצב הידע והטכנולוגיה עם תחילתו של פרויקט מו"פ ומידת חוסר הוודאות המדעיות או הטכנולוגיות הכרוכות בכך. אם פרוייקט מו"פ מבקש לתרום באופן ישיר להשגת התקדמות מדעית או טכנולוגית על ידי מתן פתרון לאי-ודאות מדעית או טכנולוגית, הוא ייחשב כ"פעילות מו"פ מתאימה ".

קריטריונים לפעילות מו"פ העומדת בקריטריוני החוק:

  • על מנת להיות זכאי לניכוי במס על פעילות המו"פ להתבצע ע"י חברה בהונג קונג המשלמת מיסים כחוק, ועל פעילות המחקר והפיתוח להתבצע כולה בגבולות המדינה.
  • לעניין מו"פ המבוצע ע"י קבלני משנה וזכאי לניכוי מס מוגבר, התשלומים ישולמו למוסד מחקר מקומי ייעודי.
  • הממשלה מצביעה על כך שעל-מנת לקבל הגדרה של מכון מחקר מקומי ייעודי, על הישות להיות בעלת יכולת כלכלית, ניסיון וכשירות לבצע פעילויות מו"פ בתחום הטכנולוגיה הרלוונטית.

תיקון אשר בוצע בחוק המקורי מתייחס לתשלום ששולם על ידי משלם מיסים למוסד אחר שאינו ברשימה המאושרת, לצורך ביצוע פעילות מו"פ,  קובע כי אם המוסד הוגדר על ידי הממונה על חדשנות וטכנולוגיה בהונג קונג כמכון מחקר מקומי ייעודי בתוך שישה חודשים לאחר ביצוע התשלום, החברה תהיה זכאית להחזר מס רטרואקטיבית.

הכשרה של הוצאות מסוימות בקשר ל"הסכם שיתוף עלויות" (Cost Sharing Agreement – CSA) כהוצאות מו"פ:

החוק החדש קובע כי אם חברה בהונג קונג תחלק את העלויות של פעילויות מו"פ שבוצעו על ידי חברה קבוצתית נפרדת תחת הסכם CSA, פעילויות המו"פ ייראו כמקור חוץ לאותה חברה. עם זאת, הממשלה הבהירה כי ההוצאות שנגרמו על ידי חברה בהונג קונג על חשבונה עבור פעילויות מו"פ משותפת עם חברות אחרות, ייחשבו כהוצאות מו"פ פנימי של משלם המסים הונג קונגי, ולכן היה בדרך כלל זכאי לניכויי מס.

טיפול בעלות משותפת של זכויות קניין רוחני (RIP)

החוק החדש מחייב כי כל זכויות קניין רוחני מפעילויות מו"פ חייבות להיות מוקדשות במלואן למשלם המסים המקומי, לפני שיהיו זכאים לזיכוי במס.
עם זאת, הממשלה הבהירה כי החלק היחסי של משלם המיסים בהסדרי שיתוף עלויות בכל זכויות קניין רוחני, שנוצרו כתוצאה מפעילות מו"פ שיתופית, יהיה מספיק כדי לזכות את התשלום או ההוצאות לניכוי, ובלבד שהתקיימו התנאים האחרים לניכוי.