בסוף מאי 2019 שר הכלכלה של הולנד הציג את האג'נדה הפיסקלית הכלכלית לשנת 2019, הכוללת מתווה הצעות של חוקי המס שהממשלה מתכוונת להגיש לפרלמנט בשאר חודשי השנה.

על פי המסמך, ברבעון השני של 2019, בכוונת הממשלה להגיש את ההצעות הבאות לפרלמנט:

  • הצעת חוק עבור מחיר מינימום ל- CO2 לייצור חשמל.
  • הצעת חוק שתציג את מס תעופה לאומי.
  • חקיקה המיישמת את ההוראה השנייה של האיחוד האירופי למניעת הימנעות ממס (ATAD 2) בדבר הסדרים לא תואמים של חברות בהולנד.

במהלך הרבעון השלישי של 2019 יוגשו לפרלמנט ההצעות הבאות:

  • הצעת חוק אשר תשקף את הדרישות של האיחוד האירופי על גילוי חובה של מידע בנושאי מיסוי וחילופי מידע עם מדינות אחרות לטובת שינוי שחיקת בסיס המס במדינה.
  • הצעת חוק המתמודדת עם ניכויים מופרזים עבור הלוואות בין קבוצות.
  • תוכנית מס ל- 2020, הכוללת הצעות להכניס ניכוי מס במקור על תמלוגים וריבית ששולמו והועברו ל"מקלטי מס".
  • תיקונים מהירים לחוק המע"מ האירופאי, המוצעים על ידי האיחוד, על מנת ליישם משטר מע"מ אחיד באיחוד האירופי.

"התיקונים הקלים" לרבעון הרביעי כוללים:

  • תיקוני חקיקה שיספקו טיפול פשוט ואחיד בהסדרי הקצאת מלאי, כאשר ספק מעביר מלאי למחסן העומד לרשותו של רוכש ידוע במדינת איחוד אחרת (פרקטיקה נפוצה במדינות האיחוד).
  • מספר זיהוי המע"מ. כדי ליהנות מפטור ממע"מ על אספקת סחורות בין מדינות האיחוד האירופי, מספר הזיהוי של הלקוח יהפוך לתנאי סף.
  • עסקאות שרשרת. ההצעות קובעות קריטריונים מסוימים, כדי להגביר את הוודאות המשפטית בקביעת הטיפול במע"מ בעסקאות שרשרת.

ממשלת הולנד תשקול השנה גם צעדים להקלת מיסוי עבור אופציות לחברות סטארט-אפ בהולנד, ע"י דחיית המס למועד כאשר אופציות מומרות למניות. הממשלה אמרה כי אם יושג הסכם על הצעות אלה הצעת חוק תוגש ביום התקציב בשנת 2020.