הבנק העולמי הציג לעולם חוברת הוראות אשר מציגה את ההיבטים רלוונטיים שמדינות צריכות לשקול בעת הטמעה או חיזוק של מדיניות מחיר העברה (מחיר הנקבע ביחס לעסקה המבוצעת בין חברות).

החוברת החדשה נקראת Transfer Pricing and Developing Economies: A Handbook for Policy Makers and Practitioners או בתרגום לעברית "מחיר העברה וכלכלות מתפתחות: חוברת הדרכה לקובעי המדיניות ומיישמים בפועל ".

החוברת מציעה הדרכה על הצעדים האנליטיים בהם ניתן לנקוט על מנת להבין את את הסיכונים בחשיפת המדינה למחירי העברה שגויים, בחוברת תמצאו גם את הנקודות העיקריות אשר עליהן כדאי לשים לב בעת עיצוב והטמעה של משטר מחיר העברה, כולל דיון על היבטים רלוונטיים של הליך החקיקה, ניסוח של מדיניות מחיר העברה (כולל דוגמאות) והסבר על תפקידה וחשיבותה של הדרכה מנהלית התהליך זה.

החוברת כוללת גם יישום מעשי של עקרון מחיר שוק, וכן הצעה דרך יעילה לבדיקה כלכלית של הליך קביעת  מחיר העברה.

לצפייה בחוברת – הקליקו כאן