ארגון ה-OECD פרסם לאחרונה עדכון לגבי התקדמות ביישום האמנה הרב-צדדית בנושא שחיקת בסיס המס והעברת רווחים (Base erosion and profit shifting-multilateral instrument) – או בקיצור: BEPS MLI. האמנה תיכנס לתוקף ב-1 לינואר 2019 ובשלב זה ה-OECD מספק עצות והנחיות למדינות על הדרכת הציבור בשינויים באמנות המס.

האמנה פותחה ונכתבה בשיתוף של יותר מ-100 מדינות, כחלק מפרוייקט "שחיקת בסיס המס והעברת רווחים למדינות אחרות" של ה-OECD. מטרת האמנה הרב צדדית היא לאפשר למדינות לשלב תיקונים הקשורים ל- BEPS באמנות המס שלהן, מבלי לערוך מו"מ מחדש על אמנות דו-צדדיות, תהליך העלול לקחת זמן רב מאוד. לדברי ה-OECD, האמנה הרב-צדדית הכוללת, עתה 84 מדינות, תיכנס לתוקפה בתחילת 2019 עבור 47 הסכמי מס בין 15 תחומי שיפוט שאישרו את קבלת האמנה הרב צדדית.

בנוסף, הארגון פרסם הנחיות חדשות בנושא "הדרכה לפיתוח טקסטים מסונתזים" (ראו באתר הרשמי). טקסטים אלה נועדו להציג סקירה ברורה של השינויים באמנות המס הנובעות מהאמנה החדשה (BEPS MLI). הם נועדו לספק מידע מקיף למשלמי המסים, רואי החשבון, יועצי מס, ומשתמשים אחרים על מועד ותהליך השפעת השינויים באמנה על כל תחום שיפוט.

מספר מדינות כבר החלו בהכנת טקסטים מסונתזים על בסיס ההדרכה שסיפק ה OECD, תוך התחשבות בדרישות המדינה. בספטמבר היתה פולין הסמכות הראשונה לפרסם טקסטים מסונתזים. ההדרכה נועדה להבטיח שהממשלות יוכלו להכין טקסטים אלה באופן עקבי. יתר על כן, ה- OECD הוציא מזכר, אשר נועד להבהיר את כניסתם לתוקף כללים של אמנות המס של מדינות אשר אישרו את האמנה בספטמבר האחרון.

מה-OECD נמסר כי ההנחיות הן התוספות האחרונות ביותר למגוון רחב של כלים ומסמכי רקע הקיימים בנושא האמנה הרב-צדדית. ה- OECD גם מרחיב את הפונקציונליות של מאגר המידע של האמנה הרב-צדדית ע"מ לכלול מידע על כניסה לתוקף של האמנה. הכלים החדשים יוצגו בחודש דצמבר ואנו נפרסם גם כאן