השינויים המהירים והמשמעותיים בפעילות הכלכלית באינטרנט בישראל ובעולם, משפיעים על הכלכלה המקומית בכל מדינות העולם המערבי. אזרחים מכל מקום בעולם רוכשים שירותים ומוצרים באמצעות אתרי אינטרנט שאינם כפופים למס ערך מוסף או למס הכנסה. כך "נעלמים" מיליארדי דולרים כל שנה מחוסר מיסוי סביר. חוזר מס ההכנסה האחרון בנושא מיסוי חברות אינטרנט, מגדיר בדיוק באילו מצבים חברה זרה תהיה כפופה לתשלום מע"מ ובאילו מקרים יתווסף אף מס הכנסה.

רשות המיסים בישראל, פרסמה הנחיות חדשות למיסוי פעילות של חברות אינטרנט זרות בישראל. עיקר הכוונה היא לחברות אינטרנט בינלאומיות המספקות שירותים לישראלים בישראל (כגון: גוגל, פייסבוק, לינקדין) ואינן מחייבות במע"מ. ע"פ הוראות החוק החדשות, חלק מחברות אלו אף יידרשו בתשלום מס הכנסה בנוסף למס ערך מוסף.

נכון להיום, חברה זרה המספקת שירותים לישראלים, כפופה לתשלום מס בישראל רק במידה וההכנסות הופקו בישראל או במידה ולחברה הזרה יש "מוסד קבע" בישראל. הגדרת המונח מוסד קבע מבחינת רשות המיסים, היא מקום עסקי קבוע העומד לרשות המיזם, או כאשר פעילות המיזם בישראל מתבצעת באמצעות סוכן שהוא בעל הסמכות לחתום על הסכמים בשם המיזם.

החוזר החדש של רשות המיסים קובע תיקון להגדרת "מוסד קבע" ומבצע התאמה לכלכלה המודרנית. מוסד קבע יוכל להתקיים בישראל גם במידה והחברה הזרה פועלת רק באינטרנט ומתקיימים תנאים נוספים כגון: עובדי החברה מעורבים ישירות באיתור לקוחות ישראליים, באיסוף מידע, אתר החברה הזרה מקשר בין לקוח ישראלי לספק ישראלי ומותאם לשימוש לקוחות ישראלים ודרישות נוספות.

בנוסף רשות המיסים בוחנת כיצד יש לייחס הכנסות של חברה זרה למוסד הקבע שלה בישראל. הרשות מסתמכת על גישת ה- OECD לפיה יש לייחס למוסד הקבע בישראל את הרווחים שהיה יכול להרוויח אם היה נפרד מהחברה הזרה תוך התחשבות בפעולות שבוצעו, בשימוש נכסים ובסיכונים שנלקחו.

לפרטים נוספים, צרו איתנו קשר