מועצת האיחוד האירופי אימצה לאחרונה את ההוראה בעניין ההגנה על האינטרסים הפיננסים של האיחוד האירופי (PIF Directive). החלטה זו תיושם במקרים חמורים של הונאה במע"מ בין מדינות באיחוד האירופי. הוראה חוקתית זו נועדה לשפר את אפשרויות התביעה והטלת סנקציות נגד חברות ותאגידים המבצעים פשע, כנגד הכלים הפיננסים שברשות האיחוד האירופי, והחזרת הכספים האבודים של האיחוד.

בהוראה החדשה, מופיעות הגדרות של עברות נגד תקציב האיחוד, כולל מקרים של הונאה, שחיתות פסיבית ואקטיבית, גזל של כספים, הלבנות הון ועוד. כמו כן ההוראה כוללת כללים של תקופת זמן בה חייבים לחקור ולתבוע כל מקרה של הונאה, וכן הסנקציות המינימליות שניתן להטיל על מבצעי העברה.

מקרה חמור של הונאה מוגדר ככזה כאשר ההונאה משתרעת על פני שטחן של 2 מדינות באיחוד האירופי או יותר, וכוללת נזק על סך 10 מליון יורו לפחות.

ההוראה הנ"ל כוללת גם התייחסות למקרים נוספים של הונאות במסירת מסמכי מע"מ כגון:

  • הצגת מסמכי מע"מ לא אמיתיים, שגויים או מטעים, אשר הצגתם מביאה לירידה בתקציב האיחוד האירופאי.
  • הסתרת מידע הקשור למע"מ והפרת התחייבויות ספיציפיות אשר מביאות לפגיעה בתקציב האיחוד.
  • הצגת מסמכי מע"מ נכונים שמטרתם להסוות אי תשלום או יצירה מטעה של זכויות להחזר מס.

הוראות האיחוד האירופי חשובות גם לאזרחים ישראלים בעלי חברות זרות באיחוד האירופי כגון: קפריסין, לטביה, גרמניה, אירלנד ועוד.