שוויץ מתכוננת להחליף פרטים ולספק דיווח על בסיס מדינתי עם 35 מדינות עד סוף חודש יוני.
זו הפעם הראשונה שדיווח כזה יוצא לפועל בשוויץ. רשות המיסים המקומית בשוויץ תשלח כ 109 דוחות ל-35 מדינות השותפות להסכם. הדוחות מתייחסים למיסוי בשנת 2016 וכוללים מידע על הקצאת ההכנסות העולמית של החברות, המיסים ששולמו ועל הפעילות העסקית העיקרית במדינות השונות.

התוכן של כל דוח הוא חסוי וייחודי.

עבור שנת המס 2016, הדוחות הוגשו בשוויץ על בסיס התנדבותי. אך הגשת הדוחות תהיה חובה החל משנת המס 2018 ואילך.

בפברואר 2015 פרסם ה-OECD הנחיות ליישום תיעוד מחירי העברה ודיווח על בסיס מדינתי. זאת, בהמשך לדוח שפורסם בנושא ב- 16 בספטמבר  2014, אשר הינו חלק מתוכנית שחיקת בסיס המס והסטת רווחים (BEPS). חילופי הדוחות הנ"ל מתבססים על הסכמים רב מדינתיים בעניין עליהם חתמו 69 מדינות עד היום. ממשלת שוויץ הודיעה כי היא לא יודעת אם תקבל גם היא דוחות ממדינות השותפות להסכם.