ב- 9 באוקטובר 2019, רשות המסים של איי הבתולה הבריטיים פרסמה גרסה סופית של התקנות והדרישות ל"חוק המהות הכלכלית" (Economic substance requirements), אשר נכנסו לתוקף כבר בינואר 2019.  חוק המהות הכללית קובע תנאים חדשים לחברות ב-BVI ודורש נוכחות פיזית והעסקת עובדים באי – בתנאים מסויימים.

על פי הדרישות החדשות (שהוכתבו בחלקן הגדול על ידי האיחוד האירופי), חברות הרשומות באיי הבתולה הבריטיים, העוסקות ב"פעילויות מפתח" שהוגדרו על ידי האיחוד האירופי, חייבות להציג כי הן עומדות בדרישות המהות הכלכלית המינימליות על מנת שיוכלו ליהנות מהחזר המס או מפטור מס בהתאם לחוק מס החברות של BVI . מס החברות ב BVI לא משתנה.

התקנות החדשות מחייבות חברות בתחומים בהם ניתן לקיים פעילות עסקית ניידת, לבצע את הפעילות העיקרית שלהן עם עובדים מקומיים מוסמכים ועל החברה להוכיח כי היו לה הוצאות תפעול בתחום השיפוט.

פעילויות מפתח באיי הבתולה הבריטיים שהוגדרו על ידי האיחוד האירופי הן:

 • בנקאות
 • ביטוח
 • ניהול קרנות
 • מימון וליסינג
 • שילוח
 • קניין רוחני
 • ניהול השקעות
 • חברות אחזקות המניבות הכנסה מכל אחת מפעולות המפתח הללו.

דרישות המהות הכלכלית משתנות עבור כל 'פעילות מפתח' בכדי לשקף את הצרכים השונים של החברות המעורבות, ונועדו להיות הוגנים ופרופורציונאליים, תוך הקפדה על קיום פעילות עסקית מספקת בתחום השיפוט הרלוונטי בהתאם לכמות הרווחים המופקים שם.
דרישות המהות הכלכלית יכללו את היכולת להציג:

 • החברה מנוהלת מתחום השיפוט של BVI
 • לחברה יש כמות עובדים נאותה לפעילותה
 • לחברה יש הוצאות שנתיות בתחום השיפוט ומשרדים פיזיים הרשומים ע"ש החברה באיי הבתולה הבריטיים.

חברה שלא תבצע את השינויים הנדרשים בחוק, תהיה כפופה לקנסות כספיים.

ישראלים המחזיקים בחברה זרה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים, מוזמנים לפנות לצוות התמיכה שלנו ולבדוק האם פעילות החברה דורשת ביצוע של שינויים בחברה.