רשות המיסים בבריטניה שיבחה את פסק הדין שהתקבל לטובתם, אשר עתיד לחסוך לאוצר הבריטי עשרות מליוני פאונד בתביעות דומות של חברות באנגליה בנושא הימנעות מתשלום מסים.

בית המשפט העליון תמך בהחלטה נגד "ציקלופ אלקטרוניקה" ונגד "גרייסלנד שיפוצים", בנוגע לתכנית הימנעות ממס בהן השתמשו החברות הנ"ל, ובה משתמשות כמה מאות חברות אחרות.

העסקים השתמשו בהערות הלוואה, כלי פיננסי היוצר או מכיר בחבות לתשלום בונוסים לדירקטורים בחברה, בניסיון לעקוף תשלומי מסים וביטוח לאומי על התגמולים שלהם. חברות שנוצרו במיוחד, הנפיקו הערות הלוואה אשר תאמו את כמות הבונוס בדיוק. תנאים מיוחדים נכללו בכתבי ההלוואה, אשר ניתנו למנהלים כדי להתחמק מתשלומי מס וביטוח לאומי.

לדברי רשות המיסים באנגליה, התכנית נועדה לנצל את החקיקה המספקת הקלות במס לעסקאות מסחריות אמיתיות, תוכנית  אשר תוקנה כעת ע"מ למנוע כל ניסיונות נוספים לנצל את הכללים.

לדבריה של מנהלת קבוצת אימות הלקוחות ברשות המיסים הבריטית: "אנחנו לא יכולים לאפשר תכניות הימנעות מס כמו אלה השוללות מבריטניה הכנסות חיוניות. משלמי מסים אשר משלמים מיסים כסדרם, לא צריכים לשאת את נטל התשלום עבור השירותים הציבוריים שאנחנו צריכים".

בשנתיים האחרונות רשות המיסים באנגליה ניצחה 9 מתוך 10 תביעות הנוגעות להימנעות מתשלום מיסים אשר הגיעו לבית המשפט, והרבה יותר הסדרים אשר לא הגיעו לשלב המשפט.
הנצחון על "ציקלופ אלקטרוניקה", ספקית של רכיבים אלקטרוניים, וחברת הבניה "גרייסלנד שיפוצים", היו שווים 350 אלף פאונד ושווי תביעות נוספות הגיע לכדי 55.2 מליון פאונד.