איגוד הבנקאים בשוויץ (SBA) פרסם מסמך חדש וביקורתי הקשור לכל נושאי הסודיות הבנקאית המסורתית בשוויץ. היוזמה נקראת "כן להגנה על פרטיות" ומטרתה לצאת נגד הכוונה לעגן את יחסי הבנקאי לקוח בחוקה הפדראלית של שוויץ.

היוזמה הוקמה בשנת 2013 ע"י בנקאי בכיר וחבר פרלמנט, 'תומאס מאטר', ונחתמה תוך שנה ע"י 117,596 אזרחים התומכים ביוזמה. המטרה העיקרית של היוזמה הינה להבטיח את פרטיותם של אזרחים בשוויץ, אך יחד עם זאת, לא להשפיע על ההתחייבות של ממשלת שוויץ להחלפת מידע אוטומטי מול ממשלות אחרות.

לטענת תומכי היוזמה, סודיות בנקאית בין בנקאי ללקוח הינה בדיוק כמו הסודיות המקצועית בין רופא למטופל, עורכי דין ולקוחותיהם או כומר במהלך וידוי. הבנה זו אמנם מגובה בחוק לניירות ערך של הבורסה המקומית, אך לטענת תומכי היוזמה, אין צורך בחקיקה פדראלית

ה- SBA הזמין את פרופסור 'רנה מאטיאוטי', מומחה למיסוי בינלאומי באוניברסיטת ציריך, לנסח דו"ח מעמיק שבוחן את ההשפעות הפוטנציאליות של היוזמה. הוא ציין כי חוק פדראלי כמו שמתכננים בשוויץ, יהפוך את הבנקאים בשוויץ ל"שוטרי מס" של החברה השוויצרית ואין זה מתפקידם. לדבריו, הבנקים אינם אחראים על מעשי הלקוחות שלהם ולכן אין זה נכון לאשר את החוק במתכונתו הנוכחית.

היוזמה שנוקט ה SBA לדחות את שינוי החוקה השוויצרית היא רק אחת מהיוזמות הקוראות בשוויץ לשמור על המבנה הקיים ולא לעדכן את החוק ברמה הפדראלית.