ממשלת בליז הוזהרה כי  אם לא תבטל חוקי מס מסויימים הנחשבים "מזיקים", תצטרף המדינה לרשימה השחורה של האיחוד האירופי בה מופיעות מדינות אשר שאינן משתפות פעולה בנושאי מיסוי.

במכתב אשר נשלח בתחילת פברואר לראש ממשלת בליז, דין בראו, נטען כי הועדה למיסוי חברות מטעם האיחוד האירופי קבעה כי מס מועדף הנוגע לפטור ממס על ההכנסה זרה, הוא מזיק לפי הקריטריונים שהוועדה קבעה. מהמכתב עולה כי בעוד ששיעור מס החברות הכללי בבליז הוא 25%, חברות בינלאומיות וחברות הפועלות באזורי סחר יעודיים (לשעבר אזורי סחר חופשי) מחוייבות במס חברות בשיעור מיוחד של שלושה אחוזים עד ל -1.4 מיליון דולר, ובשיעור של 1.75% אחוזים מעל סכום זה.

עם זאת, המכתב מציין גם כי לפי סעיפים 4 ו -7 של חוק מס החברות, הכנסות שמקורן בחברות בינלאומיות מחוץ לבליז פטורות ממס חברות ומס הכנסה בכלל. יתרה מכך, לפי סעיף 4 לחוק, ההכנסות הנגזרות מפעילות מחוץ לבליז ידי חברות הפועלות באזורי סחר יעודיים במדינה, פטורות ממס הכנסה, וחברות זרות אלה פטורות ממס חברות בבליז.

כמו כן עולה כי חוק מס הכנסה ומס חברות אינו מטיל דרישות מהותיות לחברות הנהנות מפטור ממס.

על רקע זה, במכתב נטען כי ועדת המיסוי העסקי האירופאית מבקשת התחייבות ברמה פוליטית גבוהה שבליז תתקן או תבטל את המשטר עד 31 בדצמבר 2019, ללא מנגנון של סבסוד או הקלות. אם התחייבות זו אכן תתקבל מטעם ממשלת בליז, הועדה לא תמליץ לכלול את המדינה ברשימה השחורה, כל עוד לא ימצאו קריטריונים נוספים להכללתה ברשימה זו.

המכתב לממשלת בליז, היה אחד מתוך 6 מכתבים אשר נשלחו ע"י הועדה למדינות שונות, בהמשך לביקורת שהיא עורכת להתקדמות המדינות בעריכת רפורמות מיסים שישללו משטרי מס מזיקים. כל המדינות הנ"ל הוזהרו גם כן, כי במידה ולא יצליחו לעמוד במחויבות לביצוע שינויים במס, יכללו ברשימה השחורה.