בסוף חודש ספטמבר 2019 חתמו ארה"ב ושוויץ על פרוטוקול מיסוי בינלאומי. הסכם המס בין המדינות, החל את דרכו עוד בשנת 2009 ואושר בשנת 2010 ע"י האסיפה הפדרלית בשוויץ. אך רק לאחרונה, אישר הסנאט האמריקאי את השינויים האחרונים בפרוטוקול.

להלן נקודות בולטות בפרוטוקול הסכם המס בין שוויץ וארה"ב:

  • איסור מיסוי במדינות על דיבידנדים המשולמים לתכנית פנסיה או תכנית פרישה אישית המשולמת לתושב מדינה אחרת. דיבידנדים לקרנות פנסיה אישיות יהיו פטורים ממס במקור החל מה -1 בינואר 2020 (לשתי המדינות).
  • חיוב לשימוש בהליכי בוררות במקרים בהם לא ניתן לפתור מחלוקות במסגרת זמן מסוימת. סעיף בוררות החובה נועד למנוע מיסוי כפול גם במקרים בהם הרשויות המוסמכות בשוויץ ובארה"ב אינן יכולות להגיע להסכם גם במו"מ.
  • אימוץ שפה הנוגעת לחילופי מידע בין המדינות הדומה במידה רבה למודל ה- OECD אך עם מספר חריגים חשובים, ובינהם:
    • שתי המדינות מסכימות להחליף מידע העשוי להיות רלוונטי לגבי מיסים שהוטלו על ידי האמנה או כפופים לאמנה.
    • ניתן לחלוק מידע על גורמי צד ג' (לא ארה"ב ולא גורם שוויצרי) בין מנהלי המס בתנאי שהנושא נוגע למיסים שהוטלו על ידי האמנה או בכפוף לאמנה.
    • למרות חוקי הסודיות הבנקאית בשוויץ, לא ניתן יהיה לדחות בקשה לקבלת מידע רלוונטי על משלם מס באחת מהמדינות.

בשוויץ נמסר כי בקשות למידע ניתן להגיש מיום כניסתו של פרוטוקול לתוקף, 20 בספטמבר 2019. בקשות לחשבונות פיננסיים חייבות להתייחס לנושאים שהתרחשו מאז חתימת פרוטוקול התיקון, 23 בספטמבר 2009.