האיחוד האירופי שהפעיל לחצים רבים על אירלנד ועל חברת אפל, גרם לחברת אפל להתקפל ולשלם 13.1 מיליארד אירו מס רטרואקטיבי לרשויות באירלנד. זאת בתמורה לכך שרשות ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי, תבטל את ההליכים המשפטיים נגד ממשלת אירלנד.

תשלום המסים הרטרואקטיביים התבצע בעקבות פסיקת האיחוד האירופי כי אפל נהנתה מסיוע ממשלתי בלתי חוקי מאירלנד. הפסיקה שהתקבלה עוד ב 2016, קבעה כי מקלט המס שאפל זכתה לו באירלנד – אינו חוקי ואינו שוויוני.

נציבות האיחוד האירופי האשימה את אירלנד בהפרה של חוקי מס בינלאומיים ע"י פטירת החברה מתשלום מס בעקבות העברת רווחים של עשרות מיליארדים למדינה, כל זאת בתמורה להשארת מרכז הפיתוח והמטה של החברה באירלנד. הפטור ממס שניתן לחברת אפל יצר "יתרון משמעותי על פני חברות אחרות", כך ע"פ הודעת נציבות האיחוד ולפיכך החלו בצעדים משפטיים נגד אירלנד.

כחלק מהאיחוד האירופי, אירלנד מחויבת להעביר דיווח וכספים לטובת קופת האיחוד וכאשר מדינה מסוימת באיחוד בוחרת לתת הנחה משמעותית או פטור, הדבר בהכרח פוגע בהכנסות האיחוד האירופי. לכן נקטו באיחוד באמצעים משפטיים תקיפים נגד ממשלת אירלנד  – צעדים שכאמור בוטלו לאחר תשלום המיסים של חברת אפל.

כפי שפירסמנו כאן בעבר, אפל הקימה חברות באירלנד לטובת תרגיל המס המכונה "האירי הכפול" ונהנתה בעקבות כך מתשלום מס מינימלי שהגיע גם ל2% בשנה בלבד.

לא מן הנמנע שתאגידי ענק אחרים המחזיקים בחברות באירלנד, ידרשו לשלם גם הם מס רטרואקטיבי