ככלכלה קטנה ופתוחה, אירלנד עשויה להיות מושפעת באופן משמעותי מהצעות האיחוד האירופי לשנות את אופן הקצאת זכויות המיסוי בין מדינות.
ה- OECD מפתח כללי מס דיגיטליים חדשים, שיוצגו לאימוץ בינלאומי בסוף 2020, ויתמקדו בשני עקרונות מרכזיים:

  1. בחינת כללים קיימים, המחלקים בין תחומי השיפוט את הזכות למס הכנסה או מס חברות של חברות רב לאומיות, כולל תנאי תמחור העברה מסורתיים ואת עקרון מחיר השוק. מטרת הבחינה הינה לבדוק כיצד ניתן לשנות את הכללים האלה ולהבין טוב יותר את השינויים שהדיגיטליזציה הביאה לכלכלה העולמית. לשם כך יש לבחון מחדש מהם הכללים הקובעים את הקשר שיש לחברה בינלאומית עם תחום שיפוט נתון – ואת הכללים הקובעים כמה רווח צריך להיות מוקצה לעסק המתנהל שם.
  2. המדינות שקיבלו על עצמן את פרויקט שחיקת הרווח והסטת הרווחים (BEPS), יבקשו לפתור את הבעיות הנותרות של הפרויקט וידרשו לעמוד במערכות של חוקים שנועדו להעניק סעד למדינות במקרים בהם הכנסה כפופה למיסוי נמוך או לא בכלל. המטרה כאן הינה ,למזער את שחיקת בסיס המס והעברת הרווחים בכך שהיא מבטיחה שההכנסה לא תועבר לטריטוריות המטילות מס נמוך או אפסי, על ידי הבטחת הכנסה כפופה למס מינימום.

מהלך זה כרוך בבניית מבחן שיעורי מס אפקטיבי חדש, שיאפשר גם לבעלי העניין לקבוע בצורה טובה יותר כמה מס משלמים עסקים רב לאומיים בכל המדינות בהן הם פועלים.

איגוד העסקים והעובדים באירלנד מדגיש בדוח האחרון שלו, את הסיכונים הפוטנציאליים לתחרות ולתקבולי הכנסות של כללי המס הדיגיטלי החדשים למסגרת המס באירלנד.
ישנו מומנטום פוליטי מחודש ברור מאחורי הרפורמה במיסוי הרב צדדי העולמי ע"י תיקונים המוצעים לפרויקט שחיקת הרווח והסטת הרווחים כחלק הפיתוח כללי מס דיגיטליים. ההצעות כגון "הקצאת בסיסי מס בין מדינות ופוטנציאל לשיעור מס אפקטיבי מינימלי של חברות" יהיו יהיו בעלות השלכות מרחיקות לכת עבור חברות באירלנד.

לטענת האיגוד, בעניין בחינת כללים קיימים (המוזכרים בחלקו הראשון של הצעות ה-OECD), פירושו הקצאה מחודשת של זכויות מיסוי למדינות מייבאות גדולות יותר, וכמדינה קטנה המייצאת, פירושו שאירלנד תאבד חלק ניכר ממס החברות שלה. עם זאת, קהילת העסקים האירית מודאגת יותר מההנהגה האפשרית של שיעור מס חברות עולמי מינימלי יעיל.
עוד הדגיש הארגון כי אם יקבע מס מינימלי שכזה, יהיה צורך לקבוע את תעריף המס ברמה שתתמקד בטיפול בדאגות המובילות בתחום הסטת הרווחים, ואסור לתעריף "לפגוע" בזכותה של אירלנד לקבוע שיעורי מס תחרותיים.

איגוד העסקים מדגיש כי אירלנד צריכה להיערך לעולם שלאחר BEPS, בו האלמנטים הלא-מסויים במודל העסקי של המדינה, ישחקו תפקיד גדול יותר במשיכת השקעות.