דגל גרנזי
דגל גרנזי

ג'רנזי הינו האי השני בגודלו באיי התעלה וממוקם צפונית מערבית לחופי צרפת. האי הגדול ביותר הינו ג'רזי. שטחה של ג'רנזי הינו 38 ק"מ רבועים ואוכלוסייתה מונה כ- 58,000 תושבים. מרכז העסקים של האי הינו נמל סט. פיטר והנוף באי הוא בעיקר נוף כפרי רחב ידיים. כמו האי השכן, גם ג'רנזי מצטיינת בחופי הים היפים שלה, ומושכת אליה תיירים רבים. השפה הרשמית שבה משתמשים באי בכל נושאי המסחר והכלכלה הינה אנגלית, למרות שנוהגים להשתמש גם בצרפתית. צרפתית נשארה כשפה הרשמית של בית המלוכה בג'רנזי, אך השימוש בשפה זו נעשה רק בטקסים מיוחדים.

לצפייה במפת גרנזי

קצת על ההיסטוריה והמבנה הפוליטי:

כמו שאר האיים באיי התעלה, הם נכבשו עוד ב 1066 ע"י וילאם הכובש מנורמנדי שלימים לאחר מכן הפך להיות מלך אנגליה. החוקה של המדינה הפיצפונת הזו סוחבת איתה את אותה חוקה ישנה שיוסדה עוד בימים ההם. מאז ועד היום , האי גרנזי הוא חלק מבריטניה הגדולה אך הוא בעל עצמאות פוליטית מקומית עם דמוקרטי וממשלה נבחרת.

הממשלה בגרנזי יצרה מערכת יחסים מיוחדת עם השלטון באנגליה ובניגוד לקולוניות אחרות של הממלכה, בלבית המחוקקים בגרנזי יש חופש פעולה מלא בקביעת אסטרטגייה כלכלית וכספית וחוקי מיסוי שונים בתכלית מהחוקים באנגליה. אך כל ענייני החוץ של האי, מנוהלים בבלעדיות ע"י הממלכה הבריטית. האי גרנזי הוא חלק מהאיחוד האיורופי וכפוף לכל אותם הסכמים שחתומה אנגליה בכל נושא הכלכלה, מיסוי ומכס, אך אינו כפוף בנושאים אחרים.למרות שמערכת המשפטוהחוק מבוססת על מערכת המשפט האנגלי, ניתן למצוא סממנים רבים של מערכת המשפט והמיסוי של צרפת.

הקמת חברה בג'רנזי

חוק החברות המקומי בג'רנזי הינו חוק החברות 1908 ו- 1990. תחת חקיקה זו ישנה אפשרות להקמה של חברות פרטיות או ציבוריות. בנוסף ישנה אפשרות להקמת שותפות רשומה בגרנזי או שותפות בערבון מוגבל בגרנזי. בתלות בסטטוס לצורך מס, כל החברות מחולקות לחברות מקומיות או חברות זרות (פטורות).

סוג החברה שנהוג להשתמש בו במסחר בינלאומי והשקעות הינו חברה פטורה. חברה המוקמת בג'רנזי והמוחזקות על ידי אלה שאינם תושבי האי ואינם עוסקים בסחר עם תושבי ג'רנזי יכולים לקבל מעמד של חברות פטורות. לחברה פטורה ישנם את כל הסמכויות של אדם פרטי ושפת מסמכי ההתאגדות של החברה והחקיקה הינה אנגלית. לא קיימים כל דרישות חוקיות לגבי נושא סודיות בחברות, אך החוק האנגלי שאליו ג'רנזי כפופה, אוכף חוקים לגבי פעילות מומחים והדאגה לשמירה על עניני הלקוח בצורה אנונימית.

לפרטים על הקמת שותפות רשומה בגרנזי, לחצו כאן

חברות כפופות למגבלות הבאות לגבי מסחר ופעילות עסקית. חברה בג'רנזי לא מורשה לסחור בתוך האי או לנהל פעילות הקשורה לבנקאות, כספים או ביטוח.

הקמת חברה בגרנזי כרוך בהגשה של תזכירים ותקנון של החברה למחלקה הפיננסית. על הנציג המקומי לתת מידע לגבי בעלי המניות והדירקטורים של החברה וכמו כן מכתבי המלצה של מוטב החברה. כמו כן, יש לתת תאור מלא לגבי פעילות החברה והשקעותיה. יש חובה למנות נציג מקומי וגם כאן, אין אפשרות לרכוש חברות מדף.

שמות החברות כפופים לדרישות הבאות:

השמות חייבים להיות מאושרים וזאת על ידי הגשת בקשה רשמית למחלקת השירותים הפיננסיים באי.

  • שם החברה יכול להיות בכל שפה המשתמשת באותיות לטיניות.
  • שם דומה או זהה לשם שכבר אושר לא יתקבל.
  • שם של חברות בינלאומיות ידועות לא יורשה ללא אישור מראש.
  • שמות המצביעים על פעילות לא חוקית לא מותרים.
  • שמות המרמזים על מלוכה או פטרונות ממשלתית מקומית או זרה אינם מותרים.
  • השמות הבאים או הטיות שלהם: ג'רנזי, בנק, איגוד מקרקעין, חסכון, הלוואות, ביטוח, בטחון, בטוח משנה, איגוד המסחר, ועדה, קואופרטיב, נאמנות, נאמנים, מימון, בינלאומי או תרגום שלהם מצריך אישור מיוחד או רשיון.

קיימת חובה למנות דירקטור אחד לפחות. ישנה אפשרות למנות דירקטור שהוא חברה. אין חובה למנות דירקטור מקומי. ישנה חובה למנות מזכיר לחברה היכול להיות אדם פרטי או חברה, יכול להיות מכל לאום ואינו חייב להיות תושב המקום. מספר המינימלי של בעלי המניות בחברה הינו שניים. ישנה אפשרות להשתמש בבעלי מניות שהן חברה. מידע בדבר מוטב החברה חייב להיות מועבר לרשויות, אך נושא האנונימיות יכול להיות מושג על ידי שימוש בנאמנים.

ההון הרשום של החברה המקובל של החברה הינו 10,000 ליש"ט (או סכום שווה במטבע אחר), למרות שההון הרשום המינימלי הינו 2 ליש"ט, בד"כ כולל 2 מניות בנות 1 ליש"ט כל אחת. ההון המונפק חייב להיות משולם במלואו.

סוגי המניות הבאים אפשריים: מניות רשומות, מניות בכורה, מניות הניתנות לפדיון, מניות שאינן ניתנות לפדיון ומניות בעלות או ללא זכות הצבעה. מניות למוכ"ז אינן מותרות.

מיסוי ועלויות שנתיות של חברה זרה בגרנזי

בג'רנזי חברות פטורות אינן משלמות מסים מקומיים, אך נדרשות לשלם אגרה קבועה בשיעור 500 ליש"ט לשנה וזאת ללא כל קשר לרווח שלהם.

ג'רנזי חתמה על הסכמים למניעת כפל מס המעניקים אפשרות לשיתוף מידע עם ג'רנזי ואנגליה.

דוחות כספיים נחוצים בכפוף לדרישות הבאות:

קיימת חובה להגיש תצהיר הנותן מידע על הדירקטורים ובעלי המניות הנוכחיים של החברה וכן שינויים שחלו לעומת התצהיר הקודם.

התצהיר חייב להיות מוגש לרשם החברות בינואר מידי שנה, כמו כן קיימת חובת תשלום אגרה בסך 100 ליש"ט. באם החברה אינה מגישה הצהרה במועד הנקוב, עליה לשאת בתשלום קנסות.