החוק המרכזי לגבי חברה בגיברלטר הינו חוק החברות משנת 1984, המבוסס על חוק החברות האנגלי מ- 1929. ישנם 2 סוגים עיקריים של חברות למסחר שניתן להקים בגיברלטר: חברה זרה וחברה פטורה. ישנם סוגים נוספים של חברות בגיברלטר שניתן לרשום והם: חברה מוגבלת וחברת אחזקות.

דגל גיברלטר
דגל גיברלטר

כל חברה המוקמת בגיברלטר כפופות למגבלות הבאות על פעילות עסקית ומסחר: חברה גיברלטרית אינה יכולה להיות מעורבת בפעילות הקשורה לבנקאות או ביטוח.

הליך הקמת החברה בגיברלטר כולל את הגשת התזכיר ותקנון החברה וכן הצהרת אמונים. וכחלק מהחוק הפנימי, על חברות להחזיק בכתובת משרד רשום בגיברלטר. זוהי דרישה פרקטית במקרה של חברות זרות ודרישה חוקית במקרה של סוגי חברות אחרות. לחברה הממוקמת בגיברלטר ישנם את אותם סמכויות כמו לאדם פרטי. שפת החקיקה ומסמכי החברה הינם באנגלית.

שם של חברה בגיברלטר כפוף למגבלות הבאות:

  • המילים הבאות והפעולות הנגזרות מהן אינן מותרות: איגוד, מלכותי, נאמנות, נאמן, בנק וביטחון.
  • רישום מילים כגון: קבוצה, אירופה ובינלאומי דורש רשיון מיוחד.

לחברות בגיברלטר חייב להיות מינימום דירקטור אחד שיכול להיות חברה או אדם פרטי. פרטים לגבי הדירקטור מופיעים ברשומות הציבוריות, אך ניתן לשמור על פרטים אלו בסודיות. יש צורך למנות מזכיר לחברה וההון הרשום של החברה אינו מוגבל, אך בדרך כלל חברות בעלות הון רשום של 2,000 ליש"ט מוקמות עם אגרה מינימלית של 10 ליש"ט. (לדוגמא 0.5% מ- 2,000 ליש"ט).

מיסוי ועלויות שנתיות לחברה בגיברלטר

התשלומים השנתיים והמסים תלויים בסוג החברה הזרה המוקמת בגיברלטר. יש צורך להגיש דוח שנתי מידי שנה ובו נתונים לגבי בעלי המניות והדירקטורים. חברות זרות וחברות פטורות, אינן חייבות להגיש דוחות לרשויות הציבוריות אך חברות אחזקה 1992 וחברות מוגבלות חייבות להכין דוחות כספיים מבוקרים לרשויות המס בגיברלטר.

חברות פטורות בגיברלטר

חברה המוקמת בגיברלטר והמוחזקת על ידי אזרח זר ושאינה מנהלת כל פעילות עם חברות בגיברלטר רשאית להגיש בקשה לפטור ממס בגיברלטר. חברות מסוג זה יהיו פטורות ממס בגיברלטר לתקופה של 25 שנה, בתנאי שהחברה עומדת בתנאי הפטור ממס ומשלמת אגרות שנתיות לממשלת גיברלטר בסכום של 225 ליש"ט. בתום כל שנה חברות פטורות חייבות להגיש הצהרה לכך שהחברה עמדה בתנאי הפטור. חברה מסוג זה הינה נוחה מאוד מבחינת הניהול שלה. יכולים להיות לה דירקטורים מקומיים וכן יכולה להחזיק בח-ן בנק בגיברלטר.

חברות זרות בגיברלטר

חברה זרה בגיברלטר הינה חברה המוקמת בגיברלטר ומוחזקת על ידי אלה אנשים שאינם תושבי גיברלטר. כמו כן, החברה מנוהלת ונשלטת על ידי אנשים שאינם תושבי גיברלטר וישיבות הדירקטוריון הינם מחוץ לגיברלטר. חברה זרה יכולה להיות פטורה לחלוטין מתשלום מס חברות בגיברלטר בתנאי שהחברה אינה מחזיקה בחשבון בנק בגיברלטר .

חברות מוגבלות

סוג חברות זה דומה לחברה פטורה, אך במקום להיות פטורות ממס החברה בוחרת את שיעור המס שלה (2% ומעלה). שימוש בחברה זו הינו כדאי כשנדרש להראות תשלום מינימלי של מס ובכדי להשיג הקלות במדינה אחרת.

חברות אחזקה 1992

היתרון הגדול בחברה מסוג זה הינו לחברות שאינן תושבות אירופה המשקיעות באירופה ומצפות לקבל הכנסות מדיבידנדים. חברה מסוג זה משלמת 35% על הכנסותיה מלבד על הכנסות דיבידנד. ניכוי מס במקור על תשלומי דיבידנד שחברה זו תבצע יהיו בשיעור של 1% באם ההחזקה מחוץ לגיברלטר או 0% באם ההחזקה בתוך גיברלטר.

רקע כללי על גיברלטר:

חצי האי גיברלטר ממוקם בחלק הדרומי ביותר של ספרד ופונה לכוון צפון אפריקה כ- 32 ק"מ ממצרי גיברלטר. שטחה של גיברלטר הינו כ- 6 קמ"ר ואוכלוסייתה מונה 30,000 תושבים בלבד. למרות שמדינה זו שייכת לבריטניה, השפה הינה דו לשונית ומדברים אנגלית וספרדית, למרות שאנגלית נחשבת כשפה הרשמית במסחר ובחקיקה.

לצפייה במפת גיברלטר

סקירה היסטורית, מבנה חוקתי ופוליטי

גיברלטר הינה מושבה בריטית החל משנת 1704. בשנת 1713 ספרד ויתרה על הבעלות בגיברלטר בהתאם לאמנת אוטרכט. למרות זאת, בהתאם לחוקה משנת 1965, לגיברלטר ישנו ממשל עצמי רשמי משלו.

גיברלטר הינה מדינה יציבה מבחינה פוליטית וכלכלית. למרות שלספרד עדין קיימות דרישות טריטוריאליות לגבי גיברלטר, הממשל הבריטי, שמגלה עניין מיוחד מזה זמן רב בגיברלטר, החליט שלא להעביר את הבעלות על גיברלטר לכפיפות מדינה אחרת ללא הסכמת אזרחי גיברלטר. לכן, נכון להיום, בריטניה אחראית על הביטחון ויחסי החוץ של המדינה, אך עניינים מקומיים הכוללים את חוקי החברות והמיסוי, הינם בידי בית המחוקקים המקומי. בית המחוקקים כולל 15 חברים שנבחרו בצורה דמוקרטית, את התובע הכללי והמזכיר הכלכלי.

גיברלטר חברה בקהילת אירופה והוכנסה כחברה בזמן הצטרפות בריטניה בשנת 1973. גיברלטר מובדלת מקהילת אירופה בתחומי החקלאות, מערכת המע"מ והמכס.

כלכלה ותשתית בגיברלטר

בשנים האחרונות גיברלטר הפכה למרכז פיננסי לפעילות קבלנית. גיברלטר נהנית ממגוון חדיש ומתוחכם של שירותי בנקאות, משפט, ראיית חשבון ושירותים מקצועיים אחרים. מערכות התקשורת בגיברלטר הינם מעולות. קווי התעופה העיקריים הינם ללונדון, עם מספר טיסות ביום וכמו כן קיימות טיסות לאירופה ואפריקה. ניתן להגיע לגיברלטר גם דרך שדות תעופה בינלאומיים בספרד.

גיברלטר ממשיכה להוות מוקד משיכה למוסדות בנקאיים בינלאומיים.

המטבע המקומי בגיברלטר הינו הפאונד. שערו נגזר משע"ח מול הליש"ט. בגיברלטר אין כל פיקוח על שער החליפין.

לפרטים נוספים על הקמת חברה בגיברלטר, תוכלו לפנות לנציגינו