קצת רקע כללי על ברמודה

ברמודה הינה קבוצה של 150 איי אלמוגים קטנים צפונית מערבית לאוקיינוס האטלנטי המשתרעת על פני שטח של כ-53.3 ק"מ רבועים. האקלים טרופי משווני ורמת הלחות מתונה יחסית למקומות טרופיים אחרים. הנוף מורכב מגבעות נמוכות ומוריקות ומעמקים פוריים, אך בברמודה לא קיימים נהרות או אגמי מים טבעיים. אוכלוסיית ברמודה מונה כ-60,000 תושבים, שמקורם בעיקר מאירופה ואפריקה. השפה הרשמית הינה אנגלית.דגל ברמודה

לצפייה במפת ברמודה

סקירה היסטורית, מבנה חוקתי ופוליטי

למרות שהאיים התגלו ע"י יורדי ים ספרדיים בשנת 1522, ברמודה מחזיקה בתואר של הקולוניה הבריטית הותיקה ביותר והמושל הממונה, מייצג את הממשל הבריטי. למרות זאת, ברמודה מנהלת בצורה עצמאית את ענייניה הפנימיים מעל 300 שנה, ורק ענייני החוץ והביטחון הינם באחריות בריטניה. עכב מיקומה של ברמודה בצפון האוקיינוס האטלנטי (ממוקמת צפונית יותר ממה שסבור, וקרובה יותר בצורה משמעותית לניו יורק ובוסטון מאשר האיים הקריביים), ברמודה נהנית ממטריה ביטחונית אמריקאית. בברמודה ישנה אסיפה מקומית נבחרת והחקיקה מבוססת על החוק האנגלי שהוספו לו תוספות ושינויים בהתאם להוראות החוק הברמודי, 1968.

כלכלה, תשתית ומקלט מס

באופן מפתיע במקצת, ברמודה נהנית משיעור השקעות הוניות מן הגבוהים בעולם, למרות שהמינרל היחידי הקיים לשימוש באיים הוא אבן גיר. אך המדינה הקטנטונת יודעת לנצל את מיקומה היטב ומושכת אליה מאות אלפי תיירים בשנה (שרובם הגדול מגיע מצפון אמריקה) וגם לא מעט אנשי עסקים המעוניינים להשקיע באיים. התעשייה מאד קטנה וגם החקלאות מאד מוגבלת בשל מחסור בקרקעות לכן כמעט 80 אחוז מכלל המזון של האי מיובא מחו"ל.

ברמודה מתגאה בקשרי התיירות והתקשורת המעולים שלה. האיים מושכים חברות ביטוח רבות והפכו לא מכבר למרכז הביטוחי השלישי בגודלו בעולם אחרי לונדון וניו יורק. ברמודה מעניינת בצורה משמעותית אנשי עסקים ובעלי חברות בהונג קונג המבקשים להקים חברת אופשור. לא מזמן, הבורסה בהונג קונג אישרה את רישומן של חברות בברמודה למסחר.

המטבע הרשמי הינו הדולר הברמודי, שהוא ערך נקוב מהדולר האמריקאי. ישנו פיקוח על המטבע, אך חברות זרות פטורות מפיקוח זה. מאידך, חברה מסוג זה אינה יכולה להשתמש במטבע המקומי אלא אך ורק לתשלום הוצאות מקומיות.

הקמת חברה בברמודה

חוק החברות בברמודה הוא חוק שאומץ בשנת 1981 ולחברה בברמודה יש את כל הזכויות והחובות כמו של אדם פרטי. שפת החקיקה ומסמכי ההתאגדות הינה אנגלית.

סוג החברות שמשתמשים בהם למסחר והשקעות בינלאומיות הינו חברות פטורות. כל החברות האחרות המאוגדות בברמודה חייבות להיות מוחזקות בלפחות 60% על ידי אזרח ברמודה. כתובת החברה חייב להיות בברמודה וניתן להשתמש בחברות מדף.

תהליך ההקמה של חברה בברמודה הינו מסובך. בתחילה, חייבים לפרסם מודעה בעיתונות המקומית המודיעה על הקמת החברה. במודעה נדרש ציון שם החברה המוצע, מטרות החברה והאם החברה פטורה. בקשה להסכמה להקמת החברה צריכה להיות מוגשת לרשויות. הבקשה צריכה לציין את הנתונים הבאים:

 • שם החברה המוצע.
 • הכתובת הרשמית של החברה.
 • שמות הדירקטורים, כתובתם ואזרחותם.
 • שמות בעלי המניות, כתובתם, אזרחותם ואחוז אחזקתם בחברה.
 • תזכיר החברה תוך פירוט הון המניות ופירוט סוגי המניות.
 • פרטים לגב חשבון הבנק של החברה ומכתבי המלצה לגבי חשבונות הבנק הפרטיים של המוטבים.
 • תשלום אגרת הרשם המתאימה.

חברה חדשה בברמודה כפופה למגבלה הבאה:

 • חברה פטורה (חברה זרה) אינה יכולה להחזיק בנדל"ן בתוך ברמודה.
 • עסקים כגון: בנקאות, ביטוח, ביטחון, ביטוח משנה, ניהול כספים, קרנות השקעה, נאמנות, ייעוץ השקעות או כל פעילות אחרת היכולה להעיד על קשר עם בנקאות או ביטוח, אינן מורשות אלא ברשיון מיוחד.

שם החברה במקלט המס של ברמודה:

 • שם החברה יכול להיות כל שם העושה שימוש באלף-בית הלטיני. הרשם יכול לדרוש את תרגום השם לאנגלית וזאת בכדי להניח את דעתו ששם זה אינו מוגבל.
 • שם החברה אינו יכול להיות שם שכבר נעשה בו שימוש, שם היכול לגרום לבלבול או מילים כגון מלכותי או קיסרי אשר אינם ניתנים לשימוש.
 • שמות שלדעת הרשם הינם בלתי נאותים, פוגעים או מצביעים על גסות אינם מותרים.
 • אישור או רשיון נדרש במידה ושם החברה מכיל את המילים הבאות: בנק, איגוד מקרקעין, חסכון, הלוואות, נאמנות, ביטוח, ביטחון, ביטוח משנה, ניהול כספים, קרנות השקעה, קרן נאמנות, ברוקר או כל תרגום של מונחים אלו.
 • סיומת החברה חייב להיות בעירבון מוגבל או בע"מ המצביע על ערבות מוגבלת.

לחברה מסוג זה חייב להיות מינימום שני דירקטורים, החייבים להיות אזרחים פרטיים. קיימת חובה למנות דירקטורים מקומיים בכמות מספקת אך גם ניתן למנות דירקטורים שאינם תושבי ברמודה. החברה חייבת למנות נשיא וסגן נשיא שאינם חייבים להיות הדירקטורים של החברה וחובה למנות מזכיר לחברה שהינו חברה תושבת ברמודה. מספר בעלי המניות המינימלי של החברה הינו אחד, ולא ניתן להשתמש במניות למוכ"ז. קיימת חובה לגלות את שם המוטבים של החברה בזמן ההקמה אך מידע זה נשמר בסודיות. המידע בגין הון המניות של החברה פתוח לבדיקת הציבור אך ניתן להתגבר על נושא זה בעזרת שימוש בנאמנים.

ניתן לפתוח חשבון בנק בברמודה אך בזמן הקמת החברה בברמודה, יש להביא המלצת בנק של המוטבים. המלצת הבנק חייבת להיות של הבנק המקומי של הלקוח שהינו לקוח הבנק לפחות 3 שנים.

ההון הרשום המקובל של חברה בברמודה הינו 12,000$, המחולק ל- 12,000 מניות בנות 1$ כל אחת בעלות זכות הצבעה. זהו ההון הרשום המקסימלי המצריך תשלום מינימלי בזמן ההקמה ובתשלום אגרת הרשם השנתית.

ההון המונפק המינימלי הינו1$. סוג המניות הבא ניתן לשימוש: מניות רשומות, מניות בכורה, מניות ניתנות לפדיון ומניות בעלות או ללא זכות הצבעה. אל ניתן להשתמש במניות למוכ"ז.

מיסוי ועלויות שנתיות במקלט המס של ברמודה

בברמודה כעת לא קיים כל מיסוי בגין חברה פטורה. חברות ברמודיות פטורות מקבלות אישור פטור ממס ואישור מהממשלה וזאת תחת חוק הפטור 1966, הקובע כי במידה ויהיה שינוי במערכת המיסוי, חברות פטורות ייהנו מפטור עד שנת 2016. ברמודה אינה חברה בשום אמנה למניעת כפל מס. חברה בעלת הון רשום עד 12,000$ תשלם אגרת רשם שנתית בסך 1,680$ בשנה.לאחר מכן ישנה סקלה עד לסך של 25,000$ אגרת רשם שנתית בגין הון רשום מעל 500 מליון דולר.

למרות שלא קיימת חובה חוקית לחברה להגשת דוחות כספיים, חייבים להיות מספיק רשומות חשבונאיות וכספיות בכדי להניח את דעתם של בעלי המניות והדירקטורים בחברה. הרשומות החשבונאיות צריכות להישמר בכתובת הרשומה של החברה. במידה והרשומות החשבונאיות מוחזקות מחוץ לברמודה, העתקים מכל הרשומות החשבונאיות חייבות להיות מוחזקות בברמודה לעיון הדירקטורים של החברה מידי רבעון.

כל חברה בברמודה חייבת למנות רו'ח, למעט כתוצאה מהחלטה של הדירקטוריון פה אחד לא למנות רו'ח.

לפרטים נוספים על הקמת חברה בברמודה עו על באופן כללי, ניתן ליצור קשר עם נציגי קומפני אקספרס ואנו נחזור אליכם בהקדם.