מדינות

קומפני אקספרס מקימה חברות זרות בעשרות מדינות ומרכזים פיננסים בעולם. בכל מדינה או מרכז פיננסי בעולם יש חוקי מס שונים והתנהלות שונה מול חברות זרות. חוקים אלו משתנים לעיתים ולכן ישנה חשיבות גבוהה להיכרות עם החוק המקומי.

ללהלן רשימה חלקית של מדינות בהם ניתן לפתוח חברה בחו"ל: