המזכיר הכלכלי של הונג קונג ג'ון סי צ'אנג, הודיע בכנס אגודת הבנקאים כי "הונג קונג תפעל להגדלת התמריצים הכספיים לחברות בינלאומיות גדולות שיקימו מרכזים פיננסים באי". הוא ציין כי יותר ויותר חברות רב-לאומיות גדולות רואות את היתרונות של אחזקת מרכז פיננסי גם במדינה המרכזית בה פועלת החברה וגם במרכז נוסף הפועל כמרכז אופשור. חברות שיקימו מרכז פיננסי בהונג קונג, יזכו להטבות מיוחדות כמו ניכוי מס  והטבות מס ייחודיות.

בנוסף, הוא ציין כי עבור בנקים המתכננים להתעדכן לפי הדרישות של "באזל 3" – משרד האוצר בהונג קונג מכין חקיקה חדשה ומעודכנת לפי התנאים שהוצבו ע"י החלטת הוועדה שיבהירו את הטיפול המיסוי בניירות ערך וברגולציה החדשה.

באזל 3 הינה תוכנית שנהגתה ואושרה ע"י ה"וועדה לפיקוח על הבנקים בבאזל" (שוויץ) כבר בשנת 2010 כמענה למשבר הבנקים הגדול של שנת 2008. התוכנית הינה מסגרת רגולטורית חדשה המתייחסת לסך ההון שבנק צריך להחזיק ( capital adequacy), "בדיקות לחץ" ויכולת נזילות של הבנקים. כל זאת כדי למנוע מצב של קריסת בנקים במקרה של נהירה של האזרחים אל הבנקים להוצאת כספיהם.

תוכנית "באזל 3" שהיתה אמורה להיכנס לתוקף בשנת 2015 , נדחתה עד שנת 2019 ולאחר שתיכנס לתוקף, תגביר ותגדיל את דרישות הבנקים מהלקוחות ע"מ להקטין את הסיכונים שבנקים לוקחים על עצמם ובאותה עת, תקטין את המינוף הבנקאי.