מקלט מס הוא כינוי למדינות קטנות המעודדות פעילות בינלאומית בתחומן על ידי הטבות מס ייחודיות למשקיעים זרים. כלומר, מדינות רבות (ברובן קטנות) מאפשרות למשקיעים זרים לרשום חברות תחת תחום השיפוט שלהן בתמורה לתשלום מס חברות מופחת (או אפילו אפסי) או הטבות אחרות כדוגמת פטור ממס על דיווידנדים.

כיום מרבית המדינות המשמשות כמקלטי מס, הן מדינות קטנות או מרכזים פיננסים קטנים בעלי עצמאות כלכלית אך חסרי תשתית כלכלית מפותחת דוגמת: איי הבתולה הבריטיים (BVI), איי סיישל, פנמה, האי מאן, סיינט קיטס ונוויס וכדומה. ומכיוון שמדינות אלו מעוניינות למשוך משקיעים זרים לתחומן, ממשלותיהן מאפשרות הטבות מיסוי מרחיקות לכת והסרת הגבלות פיקוח ורגולציה כגון: פיקוח על מטבע, אי דרישת הגשת דוחות שנתיים לרשויות וכו'. הטבות אלו הפכו את מקלטי המס לאטרקטיביות מאד לאנשי עסקים מכל העולם.מקלט מס

תכנון מס מקצועי בעזרת חברת אופשור הממוקמת במדינת מקלט מס, יכול לחסוך עשרות אחוזים מהוצאות המס של חברה המתנהלת בחו"ל.
אם ברצונכם להקים חברה במדינת מקלט מס, עליכם לבחון מספר קריטריונים:

1. בחינת שיעור המס בגין הפעילות הרצויה.
2. הגבלות החלות על פעילות של חברות מקלטי מס.
3. אופן שמירת הסודיות בגין פרטי החברה ובעלי משרות בה.
4. דרישת הגשת דוחות כספיים לרשויות הממשלתיות.
5. פיקוח על מטבע , ופיקוח על העברות כספיות.
6. יציבות מדינית וביטחונית.
7. קיום אמנות מס כלליות ועם אילו מדינות הסכמים אלו קיימים.
9. הליכי הקמת חברה, עלויות ודרישות רגולטוריות הקשורות לכך.
10. אפשרות התנהלות באמצעות נאמנויות.
11. עלויות שנתיות הכרוכות בהקמת החברה (אגרות וכו' )

על אף הקונוטציה השלילית המקושרת למקלטי מס, חשוב לציין כי פעילות במדינות מקלט מס הינה חוקית לחלוטין ואין מניעה כזו או אחרת לפתוח חברה בחו"ל או אפילו חשבון בנק בחו"ל, אך יחד עם זאת, מדינות רבות והארגון הבינלאומי לשיתופי פעולה (OECD) מנסים להקטין את הכדאיות של שימוש בחברות אופשור ע"י הפעלת סנקציות שונות וע"מ שיוכלו להשאיר את ההשקעות בתחום מדינתם.

לכן, רצוי להתייעץ עם גורמים מוסמכים כגון רו"ח או עו"ד המבינים במיסוי בינלאומי ומסוגלים לתת מענה לשאלות מיסוי רלוונטיות. חברת אופשור במקלט מס, אינה נכונה לכל חברה או לכל עסק גם אם הוא פועל בחו"ל.

לפרטים נוספים, פנו אלינו.